Den positive utviklingen fortsetter

Den positive utviklingen fortsetter

NorgesGruppen vokser 3,3 prosent i et marked med kun 1,2 prosent vekst. Nielsen offentliggjorde i dag ferske markedsandelstall som viser utviklingen hittil i år.
10. oktober 2017

- Våre kjedekonsepter KIWI, SPAR, MENY og Joker gjør det godt i kampen om kundene, noe utviklingen hittil i år tydelig viser, sier Runar Hollevik. Det er en stor anerkjennelse for alle våre medarbeidere at vi fortsetter å vokse mer enn markedet, som betyr at forbrukerne velger våre butikker, legger Runar til.

Lav pris- og markedsvekst
Matvareprisene falt 0,6 prosent fra august til september, noe som innebærer en prisnedgang de 12 siste månedene på 1,9 prosent. Til sammenligning steg konsumprisindeksen (KPI) steg 1,6 prosent siste 12 måneder, viser tall fra SSB.

Den lave pris- og markedsveksten forklares av at konkurransen om dagligvarekundene er stor og at butikkene merker økt konkurranse fra andre kanaler deriblant netthandel, mat i farta og faghandel.

KONTAKTPERSON

Ingrid Solberg Gundersen
Kommunikasjonssjef Konserninformasjon
97514495