Egg fra Eldorado tilleggsmerkes med «ofte god etter»

Egg fra Eldorado tilleggsmerkes med «ofte god etter»

NorgesGruppen kommer med tilleggsmerkingen «ofte god etter» på en rekke produkter som er merket «best før». Kvarg-produkter og egg fra Eldorado finnes nå i butikk med tilleggsmerkingen «ofte god etter», og snart følger utvalgte kjøttprodukter etter.
18. juni 2018

 - Vi fortsetter arbeidet med å tilleggsmerke flere «best før»-produkter. Nå kan kundene kjøpe egg fra Eldorado med merket «ofte gode etter» og symbolet «se, lukt, smak». Vi vet at 60 prosent av matsvinnet i Norge kommer fra hjemmene. Derfor er det viktig for oss å gjøre kundene våre oppmerksomme på at de fleste matvarer kan nytes etter at «best før»-datoen er passert, og på den måten veilede kundene til å kaste mindre mat, sier Signe Bunkholt Sæter, kommunikasjonssjef for bærekraft i NorgesGruppen.

NorgesGruppen har satt seg mål om å halvere sitt matsvinn innen 2025, og å bidra til at forbrukerne enklere skal kunne redusere sitt svinn.

Først ute med tilleggsmerking
- Som et skritt på veien lanserte vi vinteren 2017, som første aktør i bransjen, tilleggsmerkingen «normalt brukbar til» på våre kvarg-produkter, som et prøveprosjekt, og med mål om å oppfordre kundene til å bruke sansene, og se, lukte og smake på varene.  Alt for mye spisbar mat går rett i søpla. Det er et samfunnsproblem og et miljøproblem som vi ønsker å bidra til å løse, sier Bunkholt Sæter.

Evalueringen av prøveprosjektet var overveiende positiv og etter tre måneder kjente halvparten av kundene til «normalt brukbar til». Flere andre produsenter lanserte også egne versjoner av en ekstra holdbarhetsmerking i løpet av 2017. Nå har en felles matbransje gått sammen om en felles ordlyd som vi nå slutter oss til ved å gå over fra «normalt brukbar til» til «ofte god etter». 

Det er produkter fra NorgesGruppens egne merkevarer fra Unil som nå merkes med en ekstra holdbarhetsmerking. I tillegg til kvarg-produktene og egg fra Eldorado, vil utvalgte kjøttprodukter med «best før»-merking også snart følge etter.

Egg viktig varegruppe

En EØS-regel påla i 2000 alle medlemsland å redusere holdbarheten på egg fra 45 til 28 dager, noe som har ført til at mange friske egg unødvendig har blitt kastet i Norge. Regelen ble innført etter at flere EU-land hadde problemer med salmonella i egg. Det har aldri blitt funnet salmonella-bakterier i egg fra Norge og i motsetning til flere EU-land oppbevares egg i norske butikker kaldt. Vi kunne derfor fint ha beholdt den lange holdbarheten, men er som EØS-medlem pålagt å følge 28 dagers regelen.

- Vi håper at tilleggsmerkingen vi innfører forhåpentligvis kan bidra til å redusere unødvendig kasting av friske og fullt spisbare egg som har passert holdbarhetsdatoen i «best før»-merkingen, sier Bunkholt Sæter.