Eksotisk trendgrønnsak skal bli norsk

Eksotisk trendgrønnsak skal bli norsk

På få år er søtpoteten blitt populær på det norske matbord. I dag importerer vi den eksotiske rotgrønnsaken, men et nytt prosjekt har som mål å dyrke den på norsk jord.
07. april 2017

I løpet av fem-seks år har forbruket av søtpotet økt fra noen få tonn per år, til at vi i dag spiser ca. 4000 tonn. Tall fra NorgesGruppen viser en salgsvekst på 20 prosent bare fra 2015 til 2016. Vi lager stappe, suppe, puré, fries og ovnsbakte søtpoteter av den oransje knollen med den søtlige smaken. I dag er alt forbruket basert på import, hovedsakelig fra USA.
I fjor lanserte dessuten Hoff både søtpotetfries og søtpotetstappe basert på import. Søtpotetfries er allerede godt mottatt, og treffer de mer kvalitetsbevisste kundene. I Meny-butikkene er de alt nummer to i segmentet pommes frites/strips målt i verdi.

Økt matproduksjon i Norge
Nå har gode krefter slått seg sammen i ett toårig prosjekt med målsetning om å undersøke mulighetene for dyrking av søtpoteter i Norge, og å etablere en økonomisk bærekraftig produksjon, inkludert produksjon av friskt settematerialet.
Grofondet, som er opprettet av NorgesGruppen, Gartnerhallen og BAMA for å øke produksjonen av norsk frukter og grønnsaker, har tildelt midler til dette prosjektet. Prosjektet er et samarbeid mellom gartneribedriften Bjertnæs & Hoel på Nøtterøy og NIBIO Landvik  i Grimstad. Ved Nibio Landvik skal det gjennomføres sortsforsøk og dyrkningstekniske forsøk med sikte på finne riktig sort tilpasset nordisk klima og optimal dyrkningsteknikk. Hos Bjertnæs & Hoel skal hovedfokuset være oppformering/produksjon av småplanter av best mulig kvalitet, samt en oppskalert prøvedyrking. Det er gjennomført noe utprøving de to siste årene.  

Utplanting i mai
Det er allerede importer planter av fire sorter som nå bli oppformert til utplanting månedskifte mai/juni 2017. I tilleg blir det importert planter for utplanting første uke av mai. Prosjektet får således en svært rask oppstart.  
 - I Norge er det gode forhold for planteproduksjon. Et mål med prosjektet er å produsere mer mat i Norge. Det er viktig for selvforsyningsgraden, verdiskapning og norsk matkultur. Prosjektet samarbeider med internasjonale miljøer. Dette bidrar til mer kunnskap til norsk gartnernæring, sier Åsmund Bjertnæs, Bjertnæs & Hoel.

Trendy med norsk
- Dette er et spennende prosjekt hvor vi stimulerer til å øke andelen norske produkter, fra jord til bord, fra bonde til forbruker. Vi kobler også nye spisetrender opp mot forbrukernes ønske om å kjøpe norskproduserte varer, sier Runar Hollevik, styreleder i Grofondet og konsernsjef i NorgesGruppen.

Ifølge undersøkelsen IPOS Norske Spisefakta fra 2016 mener hele 85 prosent at det er viktig å kjøpe og spise norske landbruksprodukter. I dag er 40 prosent av all frukt og grønt som selges i NorgesGruppens butikker produsert i Norge. Dette er en andel som øker.

 

Bilde: Fra testproduksjon på Nøtterøy i 2016. Foto: Leif Thore Bjertnæs.

 

For mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med:
Leder i Grofondet Alvhild Hedstein, tlf. 93 03 4879
Forsker og avdelingsleder Erling Stubhaug i NIBIO Landvik i Grimstad, tlf. 902 05 677
Åsmund Bjertnæs, Bjertnæs & Hoel AS, tlf. 905 72 231

Nina Horn Hynne

KONTAKTPERSON

Nina Horn Hynne
Kommunikasjonsrådgiver
93444213