Endelig vedtak fra Datatilsynet mot Trumf

Endelig vedtak fra Datatilsynet mot Trumf

I desember fikk Trumf et varsel om overtredelsesgebyr for brudd på personvernforordningen. Trumf godtok gebyret umiddelbart, men først nå kom det endelige vedtaket.
24. juni 2022

Det er altså snakk om den samme saken som i desember når Datatilsynet nå går ut med melding om endelig vedtak mot Trumf.


Bakgrunnen for Datatilsynets vedtak var at Trumf hadde brukt for lang tid på å få på plass gode nok løsninger for å verifisere kontonummer opp mot ID. En slik løsning er nå på plass, men det har altså tidligere vært mulig å registrere andres kontonumre mot sitt Trumf-medlemskap.


- Datatilsynet spiller en nøkkelrolle for at personvernet til norske forbrukere skal ivaretas best mulig. Når tilsynet i denne saken er uenig i våre vurderinger, så er det eneste naturlige å ta dette til etterretning, sa Truls Fjeldstad i desember. Den gang var han daglig leder i Trumf AS, nå konserndirektør detalj i NorgesGruppen.


Gebyret som Trumf er ilagt er på kr. 5.000.000, og Trumf sa allerede i desember at de ville vedta gebyret. Og nå i juni er altså vedtaket formelt fattet.

KONTAKTPERSON

Kine Søyland
Kommunikasjonssjef
900 79 888