Feilaktig fremstilling

Feilaktig fremstilling

Aftenpostens artikkel i dag gir et misvisende bilde av maktbalansen i norsk dagligvare. I artikkelen hevdes det at eierne av dagligvareselskapene «sitter igjen med en langt større del av pengene enn de liker å gi inntrykk av».
07. mai 2015

Artikkelen legger stor vekt på «avkastning på anvendt kapital». Her sammenligner avisen tall for Orkla, Reitangruppen og NorgesGruppen. Journalisten benytter seg av ulike definisjoner for beregning av avkastning på anvendt kapital, noe som gjør det vanskelig å sammenligne tallene. I årsrapporten til Orkla for 2014 er avkastningen på anvendt kapital for merkevareområdet oppgitt til 13,3 prosent i 2013. I artikkelen vises det til at avkastningen er 11,1 prosent. 

Det aller meste av det NorgesGruppen tjener bruker vi på investeringer og utvikling i verdikjeden, for å være best mulig rustet i kampen om kundene både på kort og lang sikt. Regnskapet vårt viser at vi har investert betydelig over flere år, noe som bidrar til økt verdiskaping og økt effektivitet. God avkastning på vellykkede investeringer bruker vi igjen på å investere i for eksempel nye butikker og innovasjon i hele verdikjeden. NorgesGruppen har reinvestert en betydelig andel av sitt overskudd og har over tid praktisert en ansvarlig utbyttepolitikk.

Det er feil å hevde at det kun er industrien som driver viktig innovasjonsarbeid. Hver eneste dag jobber vi, på egenhånd eller sammen med leverandørene, med innovasjonsprosjekter. Dette er ikke bare innovasjon knyttet til nye produkter, men også prosjekter knyttet til effektivisering i butikk og distribusjon. Som eksempler kan vi nevne soneleveranser og nye systemer for bestilling av varer. Produktivitetskommisjonen viser at varehandelen er blant de aller mest effektive næringene i landet. I et marked preget av sterk konkurranse med store volumer og lave marginer, er vi som dagligvareaktør avhengig av å kontinuerlig utvikle oss.

Hovedpoenget til Aftenposten er å peke på at industrien – her representert ved Orkla – får igjen mindre får sine investeringer enn det dagligvareselskapene gjør. Vi mener det er en svakhet ved artikkelen at det ikke er problematisert hvilke investeringer som har vært foretatt i Orkla de senere år. Det kan ikke utelukkes at for eksempel Orkla har foretatt dyre oppkjøp som så langt har gitt lav avkastning. 

Relaterte saker