Feirer mangfoldet

Feirer mangfoldet

Arbeidsmiljøet i NorgesGruppen skal være inkluderende på en slik måte at alle kan være seg selv. Derfor støtter vi Pride-markeringen i juni, som er en feiring av alt mangfold. 
01. juni 2023

Mangfold og inkludering er helt grunnleggende verdier i NorgesGruppen.  

– Hver enkelt av våre 44.000 medarbeidere skal få være seg selv på jobb. Vi er stolte av det mangfoldet vi har i vår organisasjon. Det gir oss kraft og mulighet til å oppnå våre ambisjoner og resultater, sier HR-direktør konsern Dina R. Thune. 

Pride feirer spesielt kjønns- og seksualitetsmangfold, men definisjonen av mangfold er enda større. Det handler om både nasjonalitet, alder, utdanning, erfaring, kjønn og kulturell bakgrunn. NorgesGruppen jobber for et bærekraftig arbeidsliv og skal ivareta både integrering, likestilling mellom kjønn, like vilkår, samt like rettigheter og muligheter i ansettelses- og arbeidsforholdet for alle. 

I år er regnbueflagget vi bruker enda mer mangfoldig når vi også legger til fargene svart og brunt for å representere folk med alle hudfarger, og de som lever med HIV/AIDS, sammen med fargene rosa, lyseblått og hvitt, for transpersoner. 

I Norge har vi feiret Pride siden starten av 1970-tallet. Hele juni synliggjøres det store mangfoldet vi har innen kjærlighet, seksualitet og kjønn. I Oslo avsluttes feiringen med Pride-paraden i slutten av juni.