Finansiell utvikling første halvår 2017

Finansiell utvikling første halvår 2017

Til tross for sterk markedskonkurranse med lav pris- og markedsvekst har NorgesGruppen god utvikling i driftsinntektene første halvår. Det betyr at våre kjedekonsepter gjør det bra i konkurransen om kundene.
31. august 2017

- Det er en stor anerkjennelse for alle som jobber i NorgesGruppen at vi har en positiv utvikling i et stadig tøffere dagligvaremarked, sier konsernsjef Runar Hollevik i NorgesGruppen. Kampen om kundene tilspisser seg, og vi skal fortsette å stå på hver eneste dag for å få fornyet tillit fra kundene, sier Hollevik.

Matmarkedet er større enn det som omsettes gjennom dagligvarekjedene, deriblant netthandel, mat i farta, faghandel og spise ute. Av et matmarked på 280 mrd. har NorgesGruppen 27,2 prosent markedsandel (Andhøy, Virke 2017). Netthandel av mat og drikke vokser med hele 40,2 prosent fra 2015-2016. Våre kjeder Meny, Spar og Joker har lansert netthandel. Vår løsning benytter eksisterende infrastruktur slik at netthandelskundene handler direkte fra deres nærmeste butikk.

Driftsutvikling
NorgesGruppen hadde første halvår 2017 totale driftsinntekter på 41 769 MNOK, mot 38 627 MNOK første halvår 2016. Totale driftsinntekter for virksomhetsområdene økte med 8,1 prosent sammenlignet med første halvår i fjor.

NorgesGruppen har hatt større transaksjoner både når det gjelder kjøp og salg av eiendom første halvår 2017. Salg av eiendom er med på å påvirke driftsresultatet første halvår. I tillegg er forsikringsoppgjøret fra brannen i et av ASKO-lagrene i april i år inntektsført første halvår.

Resultatutvikling
Driftsmarginen første halvår 2017 ble 3,3 prosent, sammenlignet med 3,7 prosent for første halvår 2016. Driftsresultatet første halvår 2017 ble 1 398 MNOK. Konsernets driftsresultat første halvår 2016 var til sammenligning på 1 435 MNOK.

Resultat før skatt ble 1 180 MNOK. Resultat etter skatt endte på 896 MNOK. Det er en reduksjon på 108 MNOK. Støtte til gjennomføring av nødvendige strukturelle endringer i Dagrofa bidro til et noe svakere resultat for NorgesGruppen.

Investeringer i drift
NorgesGruppens virksomhet krever store løpende investeringer årlig for å sikre lønnsomheten i et langsiktig perspektiv. Store investeringer i anleggsmidler gjenspeiles i totalkapitalen på 35 937 MNOK.

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var første halvår på minus 699 MNOK, mot minus 1 239 MNOK i samme periode i fjor. Salg av eiendom trekker nivået på netto investeringsaktiviteter noe ned.

Avkastning på anvendt kapital ble 14,3 prosent siste rullerende 12 måneder, sammenlignet med 14,5 prosent ved årsskiftet.

Et solid konsern
Konsernets egenkapital og likviditetssituasjon anses å være god. Egenkapitalandelen ble 47,3 prosent, sammenlignet med 46,0 prosent ved årsskiftet. Egenkapitalandelen er vurdert å være tilfredsstillende i forhold til konsernets virksomhet og risikoeksponering.

Klikk her for å komme til børsrapport første halvår 2017


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Per Roskifte, konserndirektør kommunikasjons og samfunnskontakt - tlf.nr. 41516500
Mette Lier, konserndirektør finans og økonomi - tlf.nr. 95178881