Flere kunder velger NorgesGruppens butikker

Flere kunder velger NorgesGruppens butikker

Utviklingen i 2018 viste at flere kunder valgte NorgesGruppens butikker, i et marked preget av færre butikker, svak markedsvekst, lav prisvekst og fortsatt høy produktivitetsvekst.
27. februar 2019

- Vår vekst er primært i eksiterende butikker. Det viser at vi får flere kunder og at handlekurven øker, som igjen gjør at vi kan styrke oss ytterligere på pris, utvalg og service. Til tross for lav vekst vokser NorgesGruppens kjeder mer enn markedet, noe som er en tillit til våre butikker og våre medarbeidere, sier konsernsjef Runar Hollevik, som er godt fornøyd med utviklingen siste år.

NorgesGruppen sin vekst var på 3,0 prosent, hvorav største delen er organisk vekst. Markedet totalt vokste 2,8 prosent mot 1,1 prosent i 2017 (Nielsen).

Vinner terreng i hvert sitt segment
KIWI har størst sammenlignbar vekst i markedet fra 2016 til 2018 på 5,8 prosent (Nielsen, butikkmasse 2016 som basisår). Kjeden har vunnet fem av de siste seks matbørser i VG og styrket sin posisjon på faste lave priser.  

Joker og Nærbutikken er vekstvinner i nærbutikksegmentet og er tredje best i bransjen på organisk vekst. Joker har i hovedsak sitt nedslagsfelt i mindre lokalsamfunn. Det viser at forbrukerne ønsker å handle der de bor, også på bygdene.

På sammenlignbare butikker har også våre supermarkedkjeder best vekst av aktørene i deres segment i markedet.  MENY har åtte færre butikker enn året før, og det er lagt betydelig arbeid i å styrke eksisterende MENY-butikker i 2018. SPAR hadde høy kundevekst i 2017 og klarte å beholde kundene sine i 2018.

Høy produktivitet og flere salgsklare butikker
NorgesGruppen jobber kontinuerlig med effektivisering og produktivitetsforbedringer. I 2018 ble holdbarheten på varene i butikk forbedret med nesten én dag. Varene gjennom ASKO rulleres raskere og de aller ferskeste volumproduktene er bare innom logistikk-funksjonen noen timer.

Detaljhandelen med dagligvarer har en høy produktivitetsvekst sammenlignet med andre sektorer (NIBIO, 2019).

Færre butikker og avtagende vekst
Hovedårsaken til den avtagende veksten for dagligvarebutikkene de siste årene er i hovedsak sterk konkurranse og økt bransjeglidning. Flere aktører tilbyr dagligvarer og tilstøtende markeder vokser mer enn tradisjonell dagligvare. Omsetningen fra dagligvarebutikker utgjør ca. 176 mrd. kroner (Nielsen). Dette utgjør ca. 60 prosent av markedet totalt sett. Markedet for mat og drikke 286 mrd. kroner (Andhøy/Virke).

Totalt antall dagligvarebutikker har de siste ti årene blitt redusert fra 4047 (2008) til 3840 (2018) . Gjennomsnittsomsetningen i butikkene har derimot økt med 57 prosent.

Prisveksten på mat og drikke var 2,5 prosent i 2018, halvparten av dette skyldes økte avgifter. Justert for avgiftsendringer var prisveksten for mat på 1,3 prosent. Prisveksten på mat og drikke har over tid hatt en lavere vekst enn prisveksten på øvrige varer og tjenester (SSB).

Markedsandeler dagligvarebutikker 2018

  • KIWI: 21,3 % (+0,5 prosentpoeng)
  • MENY: 10,3 % (-0,3 prosentpoeng)
  • SPAR: 7,2 % (stabilt fra året før)
  • Joker: 3,7 % (stabilt fra året før)

Bilde: iStock Getty Images