Flere kvinner velger å bli kjøpmenn

Flere kvinner velger å bli kjøpmenn

Flere kvinner enn menn ble nye kjøpmenn i 2018. - Mangfold er verdifullt og kjønnsbalanse er en viktig del av dette, sier konsernsjef i NorgesGruppen, Runar Hollevik.
08. mars 2019

Det har blitt rekruttert flere kvinner og færre menn inn i stillinger som kjøpmenn og butikksjefer i NorgesGruppens dagligvarebutikker de siste årene. Flere av disse eier og driver butikken selv.  Bare i 2018 inntok 13 nye kvinner sjefsstillingen. Antall menn rekruttert inn i tilsvarende stillinger var på sin side 13 færre enn i 2017.   

- Mange av kvinnene som nå blir kjøpmenn har jobbet seg oppover i butikken. Ofte har de startet som medarbeidere for så å ta på seg mer og mer ansvar. Å jobbe i en dagligvarebutikk gir utviklingsmuligheter for dem som vil, forklarer Konsernsjef i NorgesGruppen, Runar Hollevik.

Runar Hollevik gleder seg over at flere kvinner blir kjøpmenn. Av NorgesGruppens 1800 dagligvarebutikker var rundt 40 prosent drevet av kvinnelige butikksjefer eller kjøpmenn i 2018.  Det er en oppgang på nesten tre prosentpoeng siden 2014.

- Det er bra at pilene peker riktig vei her, sier han.

Kvinner tar roller med mer ansvar
Den positive utviklingen blant butikkene gjenspeiler utviklingen i samfunnet for øvrig.  Ifølge Virke er færre kvinner enn før i lavtlønnede yrker, og flere og flere tar roller med mer ansvar enn tidligere.

Totalt sett har NorgesGruppen en god kjønnsbalanse, men det er store variasjoner mellom ulike deler av virksomheten vår. Vår ambisjon er at balansen mellom kvinner og menn i ledende stillinger skal ligge mellom 40%-60%, sier Runar Hollevik.

Fremoverlent og fokusert

Nesten 60% av Nærbutikkens butikker har kvinnelige sjefer. En av dem er Siv By, kjøpmann på Nærbutikken Ekne. Hun sa opp jobben som interiørarkitekt i IKEA i fjor da hun hørte at den lokale butikken skulle legges ned. Et brennende engasjement for hjembygda fikk henne til å ta affære, og i dag har hun ti ansatte i sin butikk. Hun tror kvinner har noen egenskaper som gjør dem ekstra godt egnet som ledere.

– Jeg tror mange kvinner er detaljorienterte og det er positivt. I en liten nærbutikk er det ofte de små tingene som teller. Skal vi ha fokus på avokado en uke så gjør vi det fullt ut, det er ikke noe halvveis her i gården, smiler Siv By.

Bilde: Siv By sammen med butikkmedarbeider Rune Falstad