Fornyer avtale med Leger Uten Grenser

Fornyer avtale med Leger Uten Grenser

NorgesGruppen har vært hovedsamarbeidspartner med Leger Uten Grenser siden 2013, og nå forlenger og fornyer vi avtalen med to nye år.
14. februar 2020

Den fornyede avtalen, som gjelder for 2020 og 2021, ble signert i Karenslyst allé 12. februar av vår konsernsjef Runar Hollevik og generalsekretær i Leger Uten Grenser (MSF) i Norge, Erwin Van't Land.

NorgesGruppen støttet MSF finansielt første gang tilbake i 2003, og har altså vært hovedsamarbeidspartner de siste syv årene. Den nye avtalen skiller seg fra de foregående ved at vårt bidrag nå blir todelt. Halvparten av midlene skal gå til et konkret sykehusprosjekt i Sierra Leone, som gir oss muligheten til å følge et konkret prosjekt og gjør det enklere å synliggjøre en større andel av MSFs arbeid overfor egne ansatte. Resten av midlene vil fortsatt være frie midler som MSF kanaliserer der behovet er størst.

- Vi har stor respekt for arbeidet MSF gjør ute i verden, og det er viktig for oss å bidra også utenfor egne grenser. Kundene bryr seg om hva vi gjør og hvor vi engasjerer oss. Samtidig er vi opptatt av et gjensidig samarbeid og kompetansedeling der det er mulig. Vi ser derfor frem til å videreutvikle og forankret samarbeidet vårt fremover, sier Runar Hollevik.

- NorgesGruppen har vært en lojal og betydningsfull samarbeidspartner for oss gjennom mange år, og vi er veldig glade for at dere nå velger å forlenge samarbeidet. Nå ser vi frem til å konkretisere samarbeidet vårt enda bedre i tiden frmover, sier Erwin Van't Land.