Fossilfrie vareleveranser til NorgesGruppens butikker i Oslo

Fossilfrie vareleveranser til NorgesGruppens butikker i Oslo

I løpet av 2024 vil leveransene til alle KIWI-, MENY- og SPAR-butikkene i Oslo skje med fossilfri transport. Dette gjelder også ASKOs kunder i serveringsmarkedet i hovedstaden.
20. juni 2024

ASKO var de første som satset på elektriske lastebiler i 2016 og har i dag til sammen 184 fossilfrie lastebiler. Målet er at all varetransport i regi av ASKO skal være fossilfri innen utgangen av 2026.

Konsernsjef i NorgesGruppen, Runar Hollevik, mener milepælen med fossilfrie leveranser i Oslo viser at det er mulig å omstille tungtransporten, når det er vilje til å investere.

- NorgesGruppen investerer årlig flere milliarder kroner i en mer bærekraftig verdikjede, og denne milepælen er et resultat av en langsiktighet og vilje til å investere. Vi har flere ganger vist at vi ikke er redd for å gå først og legge betydelige midler på bordet for å oppnå våre mål innen klima og bærekraft.

Hollevik mener NorgesGruppen ligger flere hestehoder foran konkurrentene på bærekraft, men at også de må trappe opp innsatsen for å nå ambisjonene på bærekraftsområdet.

- NorgesGruppen har et mål om å være klimanøytral i 2030. Det er et svært ambisiøst mål, men vi er på god vei. Siden 2019 har vi redusert klimagassutslippene med 18 prosent. Retningen er riktig og resultatene er gode, men farten må ytterligere opp.

Administrerende direktør i ASKO, Tore Bekken, er stolt over hvor langt selskapet har kommet, åtte år etter de startet satsingen med elektriske lastebiler.

- Vi har kjøpt vår siste fossile lastebil. Nå er det elektriske lastebiler, sammen med biler på biogass og hydrogen fra bærekraftige kilder som gjelder. Innen utgangen av 2026 skal alle våre lastebiler være fossilfrie. Dette er bærekraftig omstilling i praksis.

Bekken mener imidlertid at ladekapasiteten langs veien må kraftig forbedres og at fordelene ved å velge fossilfritt må opprettholdes, dersom det skal være realistisk at all tungtransport skal bli fossilfri.

- Ladeinfrastruktur må bedres. I dag er ladeinfrastrukturen langs vei for svak, og bilene er avhengig av å lade «hjemme». Dette gjør det vanskeligere flere steder å erstatte fossilbiler med elektriske biler. I tillegg må rammevilkårene være langsiktige og forutsigbare. Hvis man begynner å tukle med fordelen med å bytte ut fossile lastebiler, så vil hele omstillingen stoppe opp i mange selskaper.

 

NorgesGruppens viktigste tiltak for redusert klimagassutslipp:

  • Redusert matsvinn (redusert med 40 % siden 2015)
  • Reduksjon av HFK-gasser fra kjøleanlegg.
  • Redusert strømforbruk (reduksjon på 7 % i 2023 fra 2022) og økt produksjon av fornybar energi i egen regi (130 GWh egenproduksjon av energi fra vind, vann og sol).