Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016

Ordinær generalforsamling for aksjonærene i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12 -14, Skøyen i Oslo tirsdag den 10. mai 2016, klokken 14.00.
18. april 2016

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni. Alle aksjonærer med kjent adresse mottar skriftlig innkalling pr. post. Innkalling sendes aksjonærene og er tilgjengelig på selskapets internettside senest 21 dager før generalforsamlingen.

Les mer om Årsrapport og Samfunnsrapport under Finansiell informasjon.

Les mer om generalforsamlingen.

KONTAKTPERSON

Ingrid Solberg Gundersen
Kommunikasjonssjef Konserninformasjon
97514495