Generalforsamling

Generalforsamling

For aksjonærene i NorgesGruppen ASA avholdes ordinær generalforsamling i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12 -14, Skøyen i Oslo tirsdag den 5. mai 2015, klokken 14.00.
13. april 2015

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni. Alle aksjonærer med kjent adresse mottar skriftlig innkalling pr. post. Innkalling sendes aksjonærene og er tilgjengelig på selskapets internettside senest 21 dager før generalforsamlingen.

Relaterte saker