Godt resultat i et marked med økt konkurranse fra flere markedskanaler

Godt resultat i et marked med økt konkurranse fra flere markedskanaler

- Dagligvarebutikkene opplever økt konkurranse fra andre markedskanaler som mat i farta, spise ute, faghandel og netthandel. At resultatutviklingen vår i 2016 er god er en stor anerkjennelse for den jobben som gjøres i butikk hver dag og for hele servicekontoret i kjedene og NorgesGruppens øvrige virksomhet, sier konsernsjef Runar Hollevik.
30. mars 2017

Styret i NorgesGruppen ASA har i dag behandlet årsregnskapet for 2016. Regnskapet omfatter vår egeneide virksomhet, herunder 819 butikker per 31.12.2016. Resultat etter skatt viser 2 465 MNOK, sammenlignet med 2 361 MNOK i 2015. Resultat etter skatt utgjør 3,1 prosent av driftsinntektene på 80 162 MNOK. Driftsmarginen, som viser driftsresultatet i prosent av driftsinntektene, er i 2016 på 4,1 prosent. Driftsmarginen var på 4,2 prosent i 2015.

Se regnskap og nøkkeltall for 2016 

I 2016 har NorgesGruppen hatt en høyere organisk vekst enn veksten totalt i markedet. Flere forbrukere velger våre kjeder og hver handel øker. Lavpriskjeden KIWI viser spesielt god utvikling på sammenlignbar vekst. Tall fra SSB viser at matvareprisene steg 2,6 prosent i 2016, sammenlignet med konsumprisindeksen med en vekst på 3,6 prosent.

Antall aktører som selger mat og drikke er økende, spesielt innenfor nettbasert dagligvarehandel. Dagligvaremarkedet inkludert netthandel utgjorde ved årsskiftet cirka 170 900 MNOK. Matkasser og dagligvarer på nett er ikke inkludert i tallene fra Nielsen, men estimerte tall viser et marked på cirka 1500 MNOK i 2016 og en totalvekst i markedet som helhet på 3,4 prosent. Omsetningen innenfor dagligvarer på nett vokste i 2016 raskere og mer enn tradisjonelle dagligvarebutikker. 

NorgesGruppen investerer betydelig i en mer effektiv verdikjede, bedre butikker, det grønne skiftet og i en fremtid som krever flere digitale løsninger. 

- Vi skal ta nye steg inn i en digitalisert hverdag, bidra til at forbrukeren kan ta grønnere og sunnere valg og ikke minst fortsette å gjøre morgendagens handleopplevelse billigere og bedre, sier Hollevik.

KONTAKTPERSON

Ingrid Solberg Gundersen
Kommunikasjonssjef Konserninformasjon
97514495