Grunnløse beskyldninger fra Forbrukerrådet

Grunnløse beskyldninger fra Forbrukerrådet

Forbrukerrådet påstår i et brev at NorgesGruppen har presset Ringnes og Hansa Borg til å gi fra seg distribusjon av varer. Saken er omtalt i Aftenposten i dag.
21. april 2015

Det er naturligvis feil at NorgesGruppen utøver utilbørlig press i slike sammenhenger.
- Vi beklager at Forbrukerrådet fremsetter gale opplysninger. Vi forstår ikke hvorfor Forbrukerrådet mener det tjener forbrukernes sak å fremsette slike alvorlige påstander. Vi er derimot trygge på at Konkurransetilsynet - og andre mottakere av brevet fra Forbrukerrådet - vil sette seg inn i de faktiske forhold før det trekkes konklusjoner, sier Per Roskifte, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt.

Det er godt kjent at NorgesGruppen og ASKO jobber for en høyere distribusjonsandel. Det er derimot opp til hver enkelt leverandør å bestemme hva som er den beste distribusjonsløsningen.

- For vår del handler dette om å kjøre fulle biler fra våre egne lagre til våre egne butikker. Vi mener dette bidrar til reduserte kostnader og færre lastebiler på veiene. Høyere engrosdistribusjon er en del av forklaringen på hvorfor dagligvarebransjen de siste årene har effektivisert kraftig. Reduserte kostnader bidrar til at vi kan holde matvareprisene nede. Færre lastebiler på veiene reduserer miljøbelastningene og er en del av miljøstrategien til ASKO og NorgesGruppen, sier Roskifte.

Brevet fra Forbrukerrådet slår fast at NorgesGruppen er i ferd med å overta distribusjonen fra Hansa Borg og Ringnes. Det er grunn til å presisere at det foreløpig ikke er inngått slike avtaler. Forbrukerrådet har i sitt brev et ensidig fokus på NorgesGruppen. Vi minner om at det er en utvikling i hele dagligvarebransjen med økt engrosdistribusjon.

Relaterte saker

KONTAKTPERSON

Bård Gultvedt
Direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt
91335104