Her er finalistene i Norges største lokalmatpris

Her er finalistene i Norges største lokalmatpris

Seks lokalmatprodusenter er i finalen i MENYs Matskattstipend og konkurrerer om 600 000 stipendkroner.
03. juli 2024

Av MENYs over 450 lokalmatprodusenter står nå seks finalister igjen: Tomatprodusent Hanasand Gartneri, Rørosmeieriet, reinkjøttprodusent Finnmark Rein, salatprodusent Onna, håndverksdestilleriet Gardsbrenneriet og melprodusent Holli Mølle. Alle har nyskapende utviklingsideer som både bidrar til bedre ressursutnyttelse og til å få frem nye norske matvarer som kan erstatte import. 
 
- MENY ønsker å tilby flest mulig kvalitetsvarer basert på godt håndverk og norske råvarer, noe lokalmatprodusentene bidrar til. For å stimulere dem til vekst, ressursutnyttelse og produktutvikling, er ett av tiltakene våre å dele ut et årlig stipend, sier MENY-sjef Vegard Kjuus.  

Han er imponert over hvor innovative og offensive lokalmatprodusentene er, til tross for at mange av dem er små familiebedrifter med knappe ressurser.  
- De viderefører norsk matkultur, men er også flinke til å sikre maksimal råvareutnyttelse og finne «produkthull» i markedet der vi mangler norske alternativer, sier Kjuus.  

Regjeringens nye mål på 25 milliarder 
MENY ønsker å bidra til regjeringens nye mål om 25 milliarder kroner i omsetning på lokalmat innen 2035, opp fra ca. 12 milliarder kroner i dag. 
- For å nå målet, må vi få flere forbrukere til å oppdage de fantastiske produktene, men vi må også hjelpe produsentene med å øke sin produksjon og utvikle nye produkter, sier Kjuus. 
 
MENY har delt ut stipendet hvert år siden 2015. I fjor vant Juviksild kr 300 000 med sin ambisjon om å få silda tilbake på middagsbordet, mens Jerseymeieriet og Klokk & Co begge fikk kr. 150 000 for å utvikle henholdsvis nye produkter av A2A2-melk og en sunnere brus basert på norske og naturlige råvarer.  
 
Vinner offentliggjøres i september 
Landbruks- og matministeren har i alle år sittet i juryen. I tillegg består juryen av eksterne fagfolk og matentusiaster, som kokker og matpolitiske premissgivere. Årets vinnere offentliggjøres under Matstreif i Oslo i september.  FINALISTENE 


Finnmark Rein er samisk eid og drives av reineiere tuftet på samiske slaktertradisjoner. Reindriften består fortsatt av beiting på åpne vidder og utgjør ofte en viktig del av økonomien i nordlige områder. Finnmark Rein produserer ulike reinprodukter og har som prinsipp at alt på dyret skal brukes, fra horntupp til klovtupp. Slakteriet var ett av de første i Europa uten avfall.  
 
Prosjekt: Finnmark Rein ønsker nå å utvikle skav av lavvorøkt reinstek ved å koble tradisjonelle konverseringsmetoder brukt av samer i generasjoner med moderne produksjonsteknikker. Reinstek har lite sener og lavt fettinnhold. Røykingen skjer i en tradisjonell lavvo på vidda i Finnmark og det vil bli brukt en blanding av bjørk uten bark og selje - alt for å få en unik reinsmak med ekstra sødme og delikat røyksmak.  


Gardsbrenneriet 
holder til i Nordfjord og gården har drevet med fruktdyrking siden 1800-tallet. Da kjemiker-paret tok over odelen i 2010, startet de å lage drikkevarer av de lokale råvarene. Nå lager de brennevin og likører av epler, plommer, rabarbra, bær og urter - alltid tuftet på høy kvalitet, innovasjon og en bærekraftig fremstilling. Etter hvert har de også utviklet den alkoholfrie håndverkserien Frisider. 

Prosjekt: Nå ønsker Gardsbrenneriet å utvide frisider-serien med flere smaksvarianter, men også utvikle Fricocktail; en ny serie alkoholfrie cocktails (såkalte mocktails). De skal krydre og smaksette med ingredienser fra egen gård, for å gjøre hver drink unik med lokal smak og lokalt håndverk. 
 

Hanasand Gartneri
 på Rennesøy i Stavanger dyrker tomater i stor skala, med tredje generasjon ved roret. Gården har 19 veksthus og et mangfold av sorter og farger. Gården vektlegger både innovasjon og bærekraft.  

Prosjekt: Hanasand Gartneri gir kast- og overskuddstomater til sauene på gården, dvs. de som er for mye eller sprekkete og de som er til overs ved for store avlinger. Nå ønsker Hanasand Gartneri å utvikle nye produkter av overskuddstomatene, noe som bidrar til redusert matsvinn og økt merverdi også for andre tomatgartnerne i området. Sammen lokale kokker vil de utvikle, ketsjup, tomatpulp (ala mutti), tomatsaus og eventuelt tomatjuice – produkter som sjeldent er basert på norsk råvare.  
 

Holli Mølle 
i Spydeberg tar inn økologisk dyrket korn fra 55 gårdsbruk på Østlandet og lager mel av en rekke kornsorter, både urkorn og moderne sorter. Alle melproduktene er 100% norske og produseres på opprinnelig måte; med steinkverner. Selskapet er i tett dialog med bøndene for å sikre mest mulig bærekraftig dyrking og gir dem 10 prosent høyere pris.  

Prosjekt: Holli Mølle har startet prosjektet «Redd matkornet» med bakgrunn i at mesteparten av det norske kornet i dag går til dyrefôr og vi importerer store mengder mathvete. Når bonden i dag leverer korn til mottak, blir det klassifisert som mat- eller fôrkorn etter tre kriterier. Basert på prøver hvor verdien på en av de tre kriteriene kan være for lave, blir hele lasset klassifisert som fôrkorn, selv om noe har matkvalitet. Holli Mølle har startet å sortere i tre fraksjoner etter størrelse på kjernene (siktet mel, sammalt mel og fôr) og erfarer at lass som normalt vil bli klassifisert i sin helhet som fôrkorn, inneholder store mengder korn som – riktig håndtert – holder mål som matkorn. Nå ønsker Holli Mølle å bygge en sorteringslinje i større skala for å bane vei; ta vare på matkornet, øke selvforsyningsgraden og øke kornbøndenes inntekter (matkorn gir høyere betaling). Holli Mølle har også som mål å utvikle en ny 100% norsk melserie, samt en egen brødserie. 
 

Onna
 i Moss dyrker salater i vann, innendørs i 10 etasjer, noe som minsker byrden på miljøet. Det lukkede produksjonsmiljøet fører til stabil produksjon, ingen sprøytemidler, mulighet for dyrking av nye salattyper og produksjon av norsk, kortreist salat hele året. Salaten er spiseklar rett fra posen med holdbarhet på tre uker, også etter at posen er åpnet, noe som bidrar til redusert matsvinn. Importert salat blir ofte vasket og gasspakket, noe som gir halvparten så lang holdbarhet og fall i kvalitet etter at posen er åpnet. 
 
Prosjekt: Nå ønsker Onna å innføre nye, spennende sorter, samt å øke produksjonskapasiteten betydelig innen 2025, tilsvarende 10 prosent av det norske importmarkedet på salat. Onna ønsker også å utvikle en stor pose med salatmix, tiltenkt et ukesforbruk. Løsningen bidrar til redusert plastforbruk og forhåpentligvis mer grønt på tallerkenen. 
 

Rørosmeieriet 
lager økologiske meieriprodukter gjennom industrialisert håndverksproduksjon - inspirert av rike mattradisjoner fra Røros-traktene. Den naturlige hoved-råvaren er økologisk mjølk, som behandles på en skånsom og trygg måte for å ivareta mest mulig av de opprinnelige egenskapene. Meieriet lager blant annet fløte, cottage cheese, creme fraiche, rømme, smør, yoghurt og flere melkevarianter. Rørosmeieriet satser utelukkende på økologisk råvare og belønner bønder for mindre bruk av kraftfôr. 
 
Prosjekt: I februar lanserte Rørosmeieriet økologisk rømmegrøt. Nå er målet å lage en variant av økologisk risgrøt, basert på norsk råvare - som også vil bety flere næringsstoffer enn i ris. I dag er det få leverandører av ferdig risgrøt i Norge og det finnes ingen variant basert utelukkende på norsk råvare. Sentralt i arbeidet blir å teste økologisk råvare som kan erstatte ris.  


Flere bilderhttps://meny.fotoware.cloud/fotoweb/archives/5016-Presse/i mappen "Matskattstipend 2024"


Kontaktinfo:
MENY-sjef Vegard Kjuus, vegard.kjuus@meny.no, tlf. 982 34 819 
Finnmark Rein, Are Smuk Figved, are@finnmarkrein.no, tlf. 9057 21 77 
Gardsbrenneriet, Jann Vestby, jann@gardsbrenneriet.no, 95162028 
Hanasand Gartneri, Stig Jakob Hanasand, stig.jakob@hanasandgard.no, tlf. 90979427 
Holli Mølle, Trygve Nesje, trygve@holli-molle.no, tlf. 905 76 397  
Onna Salater, Chris Ferguson, cris@onnagreens.no tlf. 95 30 56 97 
Rørosmeieriet, Trond Vilhelm Lund, trond.lund@rorosmeieriet.no, tlf. 99107731 Fakta om MENY Matskattstipend og lokalmatsatsing 

 • MENY har siden 2015 delt ut MENYs Matskattstipend; Norges største lokalmatpris.
 • Stipendet deles ut til produsenter som har et konkrete lokalmatprosjekt de ønsker å videreutvikle. Bærekraftig produksjon blir også vektlagt. 
 • En hovedvinner får i utgangspunktet et stipend på kr. 300 000. I tillegg kan juryen dele ut mindre beløp til andre finalister, totalt kr. 300 000.  
 • I fjor fikk Juviksild kr. 300 000 for å få silda tilbake på middagsbordet, mens Jerseymeieriet og Klokk & Co fikk begge kr. 150 000 for å utvikle henholdsvis nye produkter av A2A2-melk og en sunnere brus basert på norske og naturlige råvarer. Les mer her: https://meny.no/tema/matskatter/matskattstipendet/vinnere-2023/ 
 • Blant tidligere hovedvinnere er Prima Jæren, Skjærgaarden Gartneri, Himmelspannet, Hvasser Asparges, Ask Gård, Ek Gårdskjøkken, Metervare, Den sorte havre og Juviksild. Mer om vinnere: https://meny.no/Tema/Matskatter/matskattstipendet/.   
 • Hovedjuryen består av eksterne fagfolk, bl.a. matentusiaster og matpolitiske premissgivere, fjorårets vinner og MENY-sjef Vegard Kjuus.  
 • I innledende runder stemmes kandidater frem av MENY-Lauget og kategorisjefene i MENY. 
 • MENY samarbeider med 450 lokalmatprodusenter og tilbyr mer enn 5000 lokalmatprodukter, i MENY kalt "matskatter". 
 • Lokalmat bidrar til unike produkter, et bredere utvalg, mer kortreist mat, mer innovasjon og et levende distrikt-Norge. 
 • MENY omsatte lokalmat for kr. 1,462 milliarder i 2023 og er desidert største aktør på lokalmat. 
 • MENY ønsker å bidra til regjeringens nye mål om 25 milliarder kroner i omsetning på lokalmat innen 2035. I dag er den på ca. 12 milliarder kroner. 
Nina Horn Hynne

KONTAKTPERSON

Nina Horn Hynne
Kommunikasjonsrådgiver
93444213