Historisk bransjeavtale om matsvinn

Historisk bransjeavtale om matsvinn

Hvis matsvinn var et land, ville det hatt verdens tredje største utslipp av klimagasser. Nå er Regjeringen og den norske matbransjen enige om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030.
23. juni 2017

Avtalen ble undertegnet fredag 23. juni, og er et resultat av ForMat-prosjektet som ble initiert i 2010.  

- Hele verdikjeden forplikter seg nå i fellesskap, fra primærnæring til servering og dagligvare, og med myndighetene i ryggen. Det er når man står sammen at man kommer alle lengst, ikke hver for oss, sier konsernsjef Runar Hollevik i NorgesGruppen.

I bærekraftsrapporten 2016 kan du lese om hvordan NorgesGruppen skal nå ambisjonen om å bli bærekraftig og klimanøytral.

NorgesGruppen har mål om å halvere sitt matsvinn allerede innen 2025, og er på god vei med tiltak som riktig vareflyt, nedprising av produkter som er i ferd med å gå ut på dato, overskuddsmat til veldedige organisasjoner og annet. 

- Vi har satt et konkret og offensivt mål, og selv om vi i løpet av de siste årene har gjort mye på området, må vi skru tempoet kraftig opp. Det er verken bra for lommeboka, miljøet eller samfunnet at spisbar mat går i søpla, derfor er dette en prioritert del av vårt bærekraftsarbeid. Alle er mot å kaste mat, og det å spre kunnskap og god matforståelse er en viktig del av arbeidet, sier Hollevik.

Her kan du lese om tidligere inngått matsvinnavtale i servieringsbransjen.

Avtalen ble undertegnet av representanter fra fem departementer; klima- og miljøminister Vidar Helgesen, barne- og likestillingsminister Solveig Horne, statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet, statssekretær Roy Angelvik i Nærings- og fiskeridepartementet og statssekretær Frode Hestnes i Helse- og omsorgsdepartementet.  

Fra matbransjens side undertegnet følgende organisasjoner: Dagligvarehandelens Miljøforum, Dagligvareleverandørenes forening, NHO Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke, NHO Reiseliv, NHO Service, Norges Bondelag, Norges Fiskarlag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Sjømat Norge og Virke Hovedorganisasjon.