Hvilken matkaste tilhører du?

Hvilken matkaste tilhører du?

Nordmenn kaster i snitt 46,3 kilo fullt spiselig mat i året. Det betyr at hver femte handlepose går i søpla. Det tilsvarer nok mat til å brødfø ett menneske, i ett år, i et fattig land. Med enkle grep kan vi endre kastekulturen vår.
07. juni 2016

I disse dager lanserer NorgesGruppen for første gang magasinet «Matnyttig». Magasinet kommer i stedet for vårt årsmagasin, og blir distribuert gjennom Dagligvarehandelen, Morgenbladet, Nationen og Aftenposten.

Klikk her for å lese Magasinet.

Hvordan står det egentlig til med oss, og hvem kaster mest mat?

 – Dagens unge har vokst opp med datomerking av alle matvarer og er lært opp til å følge disse. Vi ser at matvaremerkingen har bidratt til at særlig de unge kaster mye mat. Det er de unge småbarnsfamiliene som er «verstingene», og vi ser tydelig behov for å motivere dem til å kaste mindre. De eldre kaster minst. De har ikke samme bakgrunn fra «overflodssamfunnet», og er heller ikke engstelige for at maten har gått over dato. I tillegg er de flinkere til å begrense innkjøpene, lage passe mengde mat og bruke restemat, sier dr. techn. Ole Jørgen Hanssen ved Østfoldforskning. Han har forsket på avfallsreduksjon, i tett samarbeid med NorgesGruppen, ForMat og matvett.no, siden oppstarten i 2009.

Hanssen er kanskje den i Norge som kan mest om matsvinn. Han er opptatt av å hjelpe både bedrifter, myndigheter og forbrukere til å gjøre riktige valg som gir mindre matsvinn.

– Det har blitt jobbet godt fra flere hold med å finne og iverksette tiltak for å redusere matsvinn, og mye tyder på at vi er godt i gang. En måling for perioden 2010 til 2014 viser for eksempel at andelen folk som kaster mat, kun på grunn av datomerking, har gått ned med 30–35 prosent. Det er jo en god start, sier Hanssen.

Tekst Ole Petter Tharaldsen og Hilde Bringsli
Illustrasjon Darling Clementine