I front med hydrogen

I front med hydrogen

I dag åpnet ASKO MIDT-NORGE et banebrytende produksjonsanlegg for hydrogen. Dermed tar grossisten et nytt skritt mot målet om å bli klimanøytrale.
06. desember 2017

ASKO har de siste årene markert seg som en pioner i miljøarbeidet. Ikke minst har dagligvaregrossisten fått stor oppmerksomhet for sine solcelletak og elektriske lastebil. Med åpningen av produksjonsanlegget for hydrogen, befester ASKO sin posisjon som ledende aktør innen tiltak som reduserer klimautslipp.

Anlegget som ble åpnet i dag, innebærer at hydrogen skal framstilles lokalt på anlegget i Midt-Norge, med energi fra bl.a. 9000 m2 solceller på taket til ASKO-lageret. Hydrogen skal brukes som drivstoff for lastebiler, biler og trucker i egen virksomhet. Anlegget vil i full drift produsere over 300 kg hydrogen pr. døgn.

ASKO har søkt i markedet etter større lastebiler med rekkevidde opp mot 500 km som kan benytte hydrogen som drivstoff. Valget falt på Scania. ASKO har bestilt fire treakslede chassiser på 26 tonn og 21 palleplasser. Lastebilene drives elektrisk med strøm fra brenselsceller som benytter hydrogen som drivstoff. Lastebilene er under produksjon, og vil bli levert høsten 2018.

Se olje- og energiminister Terje Søviknes sende sine gratulasjoner til ASKO MIDT-NORGE: 

ASKO har en ambisjon om å bli klimanøytral. Ambisjonen innebærer at ASKO kun skal distribuere matvarer med fornybart drivstoff innen 2020. Hydrogenprosjektet til ASKO MIDT-NORGE er et viktig ledd på å nå denne ambisjonen.

Hydrogenteknologi har et stort potensiale som 0-utslippsalternativ for lastebiler på lengre distanser, mens elektriske lastebiler kan egne seg mer for bynær distribusjon. De første elektriske lastebilene er allerede i drift på norske veier.