Innenfor flere varegrupper er matvareutvalget større i Norge enn i Sverige

Innenfor flere varegrupper er matvareutvalget større i Norge enn i Sverige

En rapport fra Menon Economics viser at forskjellene i utvalg av mat og drikke er små når man sammenligner norske og svenske butikker av lik størrelse.
22. desember 2016

Innlegg i Dagens Næringsliv 22. desember 2016 av Menon Economics

NorgesGruppen satser på merkevarer og jobber for å få enda flere leverandører. Målet er alltid å gi forbruker flest mulig valgmuligheter. 

En fersk studie utført av Menon på vegne av NorgesGruppen sammenligner vareutvalget fra norsk og svensk dagligvarebransje. Rapporten tar for seg vareutvalget i like store butikker på sammenliknbare steder i Norge og Sverige. Studien konkluderer med at Meny-butikker innenfor viktige ferskvarekategorier har et større og bedre vareutvalg enn i tilsvarende Hemköp-butikker. Her er noen eksempler:
• Fisk og skalldyr: 114 varelinjer i Meny. 41 i Hemköp
• Ferskt kjøtt: 143 i Meny. 92 i Hemköp.
• Frukt og grønt: 318 i Meny. 272 i Hemköp.

Større butikker i Sverige
Det er 3813 butikker i Norge og 5450 i Sverige. Det er 7,5 butikker per 10 000 innbygger i Norge og 5,7 per 10 000 innbygger i Sverige. Gjennomsnittsbutikken i Norge er 677 kvadratmeter, mens den er 1015 kvadratmeter i Sverige. Lik butikkstruktur i Norge som i Sverige ville ha medført at flere norske dagligvarebutikker måtte la lagt ned. Uten store endringer i bosettingen ville det ført til økt avstand til butikken og redusert lokal tilgang på dagligvarer i mange områder. 

Stort utvalg den norske gjennomsnittsbutikken
En Kiwi-butikk har i dag i gjennomsnitt ca. 4500 varelinjer. En gjennomsnittlig Meny-butikk har i underkant av 8000 varelinjer. NorgesGruppen kjøper varer fra et stort antall lokale, regionale, nasjonale og internasjonale leverandører. Det totale antall leverandører er ca. 1000, ikke medregnet underleverandører. I tillegg til varer fra de nasjonale leverandørene kommer omsetning fra ca. 600 regionale og lokale leverandører gjennom NorgesGruppens butikker. Leverandørmangfoldet er stort og økende, og selv om noen store leverandører står for en høy andel av omsetningen har forbruker gode valgmuligheter innenfor de aller fleste varegrupper. NorgesGruppen har ca. 3000 lokalmatprodukter fra rundt 650 leverandører i butikkhyllene. Selskapet kartlegger kontinuerlig aktuelle leverandører for å kunne tilby flere egnede, lokale produkter. 

Nyheter er viktig for å innfri kundenes stadig større forventninger og ønsker for det de spiser og drikker. Nyheter må også gi vekst og lønnsomhet for både leverandører og butikkene. Hvert år lanserer vi over 1 000 nye produkter i matvarehyllene.

Flere meningsmålinger har vist at andelen som mener NorgesGruppen har et godt vareutvalg øker, samtidig som andelen som er uenig i påstanden blir mindre. Svarene i undersøkelsen sammenfaller med en faktisk økning i vareutvalget i butikkene.