Inngår samarbeid for å få 100.000 flere ut på tur

Inngår samarbeid for å få 100.000 flere ut på tur

Den Norske Turistforening og NorgesGruppen inngår nå et helt nytt samarbeid. Målet er å få enda flere nordmenn til å bli glade i – og bruke naturen.
31. januar 2016

Hovedfoto: Marius Dalseg/DNT

Det var god stemning da DNT og NorgesGruppen lanserte den nye avtalen på Kobberhaughytta i Nordmarka. Berit Kjøll (styreleder) og Nils Øveraas (generalsekretær) fra DNT tok seg tid til en skitur med NorgesGruppens styreleder Knut Hartvig Johannson.

– Vi er Norges største friluftslivsorganisasjon og sammen med fokuset på miljø, helse og sunt kosthold som NorgesGruppen blant annet står for, ser vi mange gode muligheter gjennom denne partnerskapsavtalen, sier Berit Kjøll.

Avtalen er treårig og innebærer deltagelse fra flere av NorgesGruppens forretningsenheter. Sammen med DNT skal blant annet Kiwi, Meny, Spar, Joker, Asko og Ali Kaffe bidra til mer turglede.

Knut Hartvig Johannson er en ivrig bruker av marka og har sine relasjoner til Den Norske Turistforening, da hans farfar var både styremedlem og bidragsyter til DNT.

– Jeg har et veldig nært forhold til Den Norske Turistforening, og politisk sett innebærer denne avtalen den beste helsepolitikken man kan tenke seg ikke bare fysisk, men også psykisk, sier Johannson.

Både Den Norske Turistforening og NorgesGruppen har røtter som går 150 år tilbake. I tillegg til dype røtter i Norge, er begge til stede over hele landet; DNT med sine hytter, stier og foreninger, NorgesGruppen med butikker og engrosvirksomhet. DNT og NorgesGruppen ønsker å fremme et aktivt friluftsliv, sunn mat og rent miljø som sentrale elementer for å bidra positivt til den norske folkehelsen.

DNT og NorgesGruppen har satt følgende mål:

  1. 100.000 flere nordmenn på tur innen 2018
  2. Enda større utvalg av frukt og grønt på våre betjente hytter
  3. Garantert god kaffe på alle DNTs betjente og ubetjente hytter
  4. Medlemsvekst for DNT i 2016, 2017 og 2018

DNTs og NorgesGruppens felles mål skal nås gjennom konkrete tiltak når vi skal mobilisere gode lokale krefter, sikre enda bedre vareleveranser, lage felles kampanjer og utvikle produktsamarbeid.

Se video med Berit Kjøll og Knut Hartvig Johannson om det nye samarbeidet mellom DNT og NorgesGruppen:

 

Fakta

Den Norske Turistforening
  • Norges største friluftsorganisasjon med over 270.000 medlemmer
  • 57 medlemsforeninger med tilknyttede turlag
  • DNT har 519 hytter og 22.000 km merkede stier
  • Her finner du DNTs lokale foreninger: www.dnt.no/foreninger/
  • Her finner du hytter og stier i hele landet: www.ut.no

KONTAKTPERSON

Daniel Sellevoll
Kommunikasjonsrådgiver samarbeid og merkevare
95971597