Klager på Konkurransetilsynets gebyr

Klager på Konkurransetilsynets gebyr

Høsten 2020 ga Konkurransetilsynet et gebyr på 20 millioner kroner fordi tilsynet mente at NorgesGruppen hadde opplyst for sent om kjøpet av eiendomsselskapet Sædalssvingene 3 i Bergen. NorgesGruppen mener Konkurransetilsynet tar feil og klager vedtaket inn for Konkurranseklagenemnda.
24. februar 2021

NorgesGruppen kan ikke akseptere et gebyr fra Konkurransetilsynet som er ilagt på feilaktig grunnlag. NorgesGruppen har ikke brutt opplysningsplikten ved oppkjøpet av Sædalssvingene 3 og vil derfor be om en fornyet vurdering av saken i Konkurranseklagenemnda.

NorgesGruppen har i alle år lojalt forholdt seg til den opplysningsplikten som NorgesGruppen har vært pålagt siden 2013. NorgesGruppen har avklart innholdet i opplysningsplikten både med ekstern advokat og med Konkurransetilsynet selv. Da NorgesGruppen kjøpte eiendomsselskapet Sædalssvingene 3 i januar 2018 var NorgesGruppen sikker på at oppkjøpet ikke var omfattet av opplysningsplikten fordi NorgesGruppen ikke overtok dagligvarevirksomheten i lokalene. Det var Coop som leide lokalene og som drev dagligvarebutikken der, og Coop hadde en ubetinget rett til å fortsette å leie lokalene frem til 2038. Oppkjøpet av eiendomsselskapet endret ikke dette.

Det er ingenting i Konkurransetilsynets pålegg om opplysningsplikt som tyder på at Konkurransetilsynet ønsker opplysninger om kjøp av eiendom eller eiendomsselskaper, med mindre NorgesGruppen samtidig overtar dagligvarevirksomheten i lokalene. For NorgesGruppen var oppkjøpet av Sædalssvingene 3 en langsiktig eiendomsinvestering, ikke et oppkjøp av en dagligvarebutikk.

Mediekontakt:
Stein Rømmerud
Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt
mobil: 90119985
stein.rommerud@norgesgruppen.no