Konkurransetilsynet opphever vedtak mot NorgesGruppen

Konkurransetilsynet opphever vedtak mot NorgesGruppen

Konkurransetilsynet opphever sitt vedtak om å ilegge NorgesGruppen et overtredelsesgebyr på 20 millioner kroner for brudd på opplysningsplikten i forbindelse med kjøp av Sædalssvingene 3 i Bergen.
15. mars 2021

- Vi er tilfredse med vedtaket fra Konkurransetilsynet. Vi har hele tiden ment at vi ikke har brutt opplysningsplikten i denne saken, sier konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt Stein Rømmerud.

NorgesGruppen har i alle år lojalt forholdt seg til den opplysningsplikten som NorgesGruppen har vært pålagt siden 2013. Da NorgesGruppen kjøpte eiendomsselskapet Sædalssvingene 3 i januar 2018 var NorgesGruppen sikker på at oppkjøpet ikke var omfattet av opplysningsplikten fordi NorgesGruppen ikke overtok dagligvarevirksomheten i lokalene. Det var Coop som leide lokalene og som drev dagligvarebutikken der, og Coop hadde en ubetinget rett til å fortsette å leie lokalene frem til 2038. Oppkjøpet av eiendomsselskapet endret ikke dette.

Det er ingenting i Konkurransetilsynets pålegg om opplysningsplikt som tyder på at Konkurransetilsynet ønsker opplysninger om kjøp av eiendom eller eiendomsselskaper, med mindre NorgesGruppen samtidig overtar dagligvarevirksomheten i lokalene. For NorgesGruppen var oppkjøpet av Sædalssvingene 3 en langsiktig eiendomsinvestering, ikke et oppkjøp av en dagligvarebutikk.

For mer informasjon:
Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt Stein Rømmerud
Mobil: 90119985
E-post: stein.rommerud@norgesgruppen.no