Konsumgruppens gründer trapper ned

Konsumgruppens gründer trapper ned

Gründer, daglig leder og hovedeier Arild S. Larsen (62) i innkjøpsgrupperingen Konsumgruppen Norge AS ønsker å trappe ned, og har besluttet å selge sin eierandel i selskapet til ASKO Norge AS. For medlemmene i innkjøpsgrupperingen, de ansatte og leverandørene blir det likevel "business as usual".
21. juni 2021

- Tiden har kommet for å trappe ned, etter mange år med beinhardt arbeid, forklarer 62-åringen Arild S. Larsen. Siden 2014 har ASKO Norge vært medeier med 49% av selskapet, men under forutsetning av at Konkurransetilsynet godkjenner selger Larsen sin eierandel til ASKO senere i år. ​

I avtalen av 2014 var denne endringen lagt inn som en opsjon, og det er denne opsjonen som Larsen nå ønsker å benytte seg av.​

Den 1. september overlater Arild S. Larsen roret til den nye daglige lederen Stig Hagen, som kommer fra Umoe Restaurant Group, mens han selv fortsetter i rollen som styreleder. Men den nye eieren ASKO Norge understreker at medlemmene i innkjøpssamarbeidet og det store antallet leverandører som forsyner Konsumgruppens medlemmer med mat, drikke og utstyr til serveringsmarkedet, ikke vil merke noe til endringene.​

- Målet er at Konsumgruppen Norge fortsatt skal tilby medlemmene svært god service og konkurransedyktige innkjøpspriser, forteller administrerende direktør i ASKO, Tore Bekken. Han understreker at Konsumgruppen også i fremtiden skal være et selvstendig selskap med et bredt sammensatt styre. Konsumgruppen vil drives videre som et selvstendig selskap og kunde av ASKO i konkurranse med andre innkjøpskjeder.

Endringene på eiersiden er planlagt gjennomført innen 31. desember i år. 

Konkurransetilsynet er informert og gjennomføring avventer Konkurransetilsynets godkjennelse.

 

For mer informasjon, kontakt: 

Tore Bekken, adm. Dir ASKO, mobil: 481 56 774, mail: tore.bekken@asko.no​

Arild S. Larsen, daglig leder Konsumgruppen, mobil: 414 38 981, mail: arild.larsen@konsumgruppen.no