Kraftig økning i salg av lokalmat

Kraftig økning i salg av lokalmat

Årets omsetningstall av lokal mat og drikke vokser tre ganger raskere enn resten av dagligvaremarkedet. Definisjonen av hva som hører inn under lokalmatkategorien har nå også blitt strammet inn.
29. oktober 2015

– Regjeringens mål om en lokalmatomsetning på 10 milliarder i 2025, er absolutt innen rekkevidde, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug i en melding fra Matmerk.

Fremdeles er det tre ganger så høy vekst i dette markedet som i resten av dagligvaremarkedet for mat og drikke. Omsetningsveksten i det totale dagligvaremarkedet var på 3,5 prosent i samme periode. Tallene til Nielsen Scan Track omfatter ikke omsetning på Bondens marked, gårdsutsalg, matfestivaler, hoteller og restauranter. Den reelle omsetningen er derfor høyere enn 4,2 milliarder kroner. - Vi satt oss et ambisiøst, men realistisk mål, om en lokalmatomsetning på 10 milliarder i 2025. De nye Nielsen-tallene viser at det er mulig å nå dette målet, sier landbruk- og matminister Sylvi Listhaug.

 

Ny definisjon

Matmerk som kvalitetssikrer og samler inn tallene via Nielsen ScanTrack, har i år strammet inn definisjonen av lokalmatkategorien til: «Mat- og drikkeprodukter med en lokal identitet, særegen opprinnelse eller spesielle kvaliteter knyttet til produksjonsmetode, tradisjon eller produkthistorie.» Dermed tok man ut kategorier som kullsyreholdig drikke og ferskt brød. Det gjør også at årets måling blir en nullmåling i forhold til målet om 10 milliarder i 2025.

- Forbrukerne vil ha norsk lokalmat, stadig nye mathåndverkere leverer unike smaksopplevelser, og vi får flere og bedre salgskanaler. Dette er et eventyr med lykkelig slutt, så lenge hele verdikjeden arbeider sammen mot et felles mål. Jeg ser ikke bort ifra at vi når vi de 10 milliardene i omsetning i god tid før 2025, sier en fornøyd adm.dir Nina Sundqvist i Matmerk.

- For NorgesGruppens del kan vi bekrefte den gode veksten i markedet for lokalmat, sier lokalmatansvarlig Eivind Haalien. - Dette er en positiv og viktig utvikling, og når vi ser at denne kategorien vokser tre ganger så mye som dagligvare generelt, så er det jo ingen tvil om at dette er i tiden.

Relaterte saker