Målet på sukkerreduksjon innen rekkevidde

Målet på sukkerreduksjon innen rekkevidde

NorgesGruppen har satt seg mål om å fjerne 10 prosent av sukkeret i de største varegruppene innen 2020, som tilsvarer 800 tonn per år. Utviklingen første halvår 2017 viser cirka fem prosent reduksjon av sukker totalt for NorgesGruppens kjeder.
24. november 2017

- Vår jobb blir å friste kundene våre med sunnere utvalg hele året, sier konsernsjef Runar Hollevik. Kundene etterspør løsninger som gjør det lettere å velge sunt i praksis. Vi kan ikke ta valget for dem, men vi kan gjøre det lettere å velge sunt fremfor usunt, sier Runar videre.

Påsken 2017 er et eksempel på at det er mulig å friste kundene med sunne alternativer også i høytidene. Lanseringen av sunt smågodt, frukt og grønt i beger, har bidratt til at NorgesGruppens kjeder tilsammen har solgt cirka 300 tonn mindre smågodt så langt i år sammenlignet med i fjor. KIWI alene solgte 2,5 millioner sunt smågodt til påske.

Flere av produktnyhetene som kom inn i butikkene i 2017 har innhold der det usunne er redusert og innholdet av det sunne er økt. NorgesGruppen reduserte tidligere i år blant annet sukkeret i First Price appelsinsaft og First Price husholdningssaft. Det har så langt, når vi ser på antall solgte saftflasker, gitt et faktisk sukkerkutt på 152 tonn. KIWI, MENY, SPAR og Joker har byttet ut Doc halslinser med sukker til Doc halslinser helt uten sukker. Det kan bety sukkerreduksjon i befolkningen på 150 tonn på årsbasis.

MENY har oppnådd en sukkerreduksjon på 4,8 prosent i yoghurtkategorien første halvdel 2017 mot samme periode i fjor. Sukkerreduksjonen skyldes blant annet at MENY har fått flere produkter med redusert innhold av sukker inn i kjølehyllene, både gjennom relanseringer og nylanseringer. Samtidig opplever MENY en salgsvekst i yoghurtvarianter med redusert sukker, som for eksempel Skyr, og salgsnedgang for en del av yoghurtvariantene med mer sukker.

- Utviklingen styrkes ved å fortsette å redusere sukker i de store varegruppene, utfordre leverandørene og jobbe målrettet med porsjonering, kampanjestyring og plassering i butikk, sier Runar.

Bidrar til å endre kostholdsvaner
Dagligvarebutikken er et egnet sted for å påvirke hele bredden av befolkningen til å ta bedre og sunnere matvarevalg, viser studier utført av seksjonsoverlege Samira Lekhal ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst og direktør Knut Ivar Karevold i GreeNudge for NorgesGruppen.

Rapporten Mulighetsrommet av Lekhal og GreeNudge oppsummerer mer enn 700 studier som viser at de mest treffsikre virkemidlene er plassering, merking, pris og porsjonering. Den viser også at prisreduksjon på sunnere alternativer er mer effektivt enn å øke prisen på usunne produkter.
- Siden dagligvareinnkjøpene i stor grad virker å være impulsstyrte er dagligvareforretningen en arena som har stor mulighet til å påvirke hva nordmenn faktisk spiser, sier Lekhal.

NorgesGruppens forbrukerkommunikasjon og markedsføring av bonusordninger og rabatter på frukt og grønt har påvirket forbrukers holdning om at det lønner seg å velge sunnere varer hos forbrukerne, viser rapportene fra GreeNudge og Lekhal. Lanseringen av KIWI Pluss med 15 prosent rabatt på frukt og grønt, har bidratt til sterk økning i Trumf-medlemskap og at opptjent bonus har doblet seg de siste to årene.

I perioden 2012 til 2016 har NorgesGruppens kjeder hatt en vekst i volum på frukt og grønt på totalt 28 prosent. Omsetningen av grove brød og kornprodukter har økt i perioden 2014 til 2016 i takt med at gjennomsnittsbrødene i butikkene har gått fra halvgrovt til grovt og saltinnholdet redusert. Grovhetsgraden til brødene solgt i NorgesGruppens kjeder lå på 45,5 prosent i 2014, som tilsvarer halvgrovt brød. Fra 2014 til 2016 økte grovhetsgraden med 5,9 prosent til 51,4 prosent i 2016. Det viser sunnhetsrapporten for grove kornprodukter.

- I Norge er det betydelige sosiale forskjell i kostholdsvaner, forteller Lekhal. Lavere priser, økt produktutvalg og bedre plassering vil være viktige virkemidler fremover for å utjevne sosiale forskjeller i norsk kosthold, sier Lekhal videre.

Studiene gjennomført av Lekhal og GreeNudge viser at det er grunn til å anta at norske forbrukere har blitt påvirket til å handle sunnere i tidsperioden 2012 til 2016. NorgesGruppens initiativ, sammen med andre endringer i kundenes normer, preferanser og handlemønstre, har bidratt til endringer i kostholdsvaner.