Matsentralen i nye lokaler med støtte fra NorgesGruppen

Matsentralen i nye lokaler med støtte fra NorgesGruppen

10 år etter at Matsentralen så dagens lys kunne Matsentralen Oslo flytte inn i nye og større lokaler på Ensjø i Oslo, med NorgesGruppen som sentral bidragsyter.
04. september 2023

Ordfører Marianne Borgen fikk de mange titalls oppmøtte til å telle ned til øyeblikket lageret åpnet. Da nedtellingen nådde sitt høydepunkt dro hun i snoren som offisielt åpnet porten til det nye lageret.

– Det var en euforisk opplevelse fra start til slutt, sier Cristiano Aubert, daglig leder for Matsentralen Oslo.

Lageret er tre ganger så stort som det forrige, og langt mer tilpasset for at flere kan drive med lasting og lossing samtidig.

NorgesGruppen bidrar

Aubert trekker spesielt frem NorgesGruppens bidrag på 1 million kroner til nytt kjøl- og frysanlegg som avgjørende.

– NorgesGruppens bidrag til det nye lageret har vært helt essensielt, spesielt på kjøl og frys. Det gjør at vi kan redde betydelig mer mat, som igjen vil gjøre at vi kan hjelpe enda flere vanskeligstilte, sier Cristiano Aubert.

NorgesGruppen var med å etablere Matsentralen i 2013. ASKO, Unil og flere av NorgesGruppens selskaper har de siste ti årene støttet Matsentralen med både midler, mat og mye annet. Nyåpningen skjer altså samtidig som organisasjonen fyller ti år.

Bærekraft i flere dimensjoner

– Matsentralen er helt nødvendig for at vi i matmarkedet er med og bidrar sosialt og ikke minst miljømessig. Dette er en gledens dag, sier Signe Bunkholt Sæter, bærekraftsdirektør i NorgesGruppen.

Matsentralen Norge er et nettverk av åtte matsentraler som legger til rette for å omfordele overskuddsmat fra matbransjen til ideelle organisasjoner som hjelper vanskeligstilte.

Matsentralen bidrar både til å redusere matsvinn og fattigdom. I 2022 omfordelte matsentralene 5508 tonn mat, en økning fra 4086 tonn mat året før. Det tilsvarer 11 millioner måltider til de som trenger det aller best. NorgesGruppen var en av initiativtakerne da Matsentralen ble opprettet, og har siden da levert overskuddsmat til matsentralene rundt i Norge.

MATSENTRALEN_NYTT_LAGER_HD.mp4