Nå kan du se ditt eget klimaavtrykk i Trumf-appen

Nå kan du se ditt eget klimaavtrykk i Trumf-appen

NorgesGruppen lanserer denne uken en klimainnsikt for alle Trumf-medlemmer. Innsikten er basert på klimaavtrykk utarbeidet i samarbeid med forskningsinstituttet RISE og er en del av NorgesGruppens nye bærekraftsstrategi. Målet er at det skal bli enklere for kundene å gjøre mer klimavennlige innkjøp.
24. august 2021

- Mange forbrukere ønsker å spise mer klimavennlig, men vet ikke hva som skal til for å gjøre det. For å gjøre det enklere for kundene å ta sunnere og grønnere valg i matbutikken har NorgesGruppen nå utviklet en klimainnsikt som gir kundene informasjon om hvilke varegrupper som har høyt, middels og lavt utslipp, sier Signe Bunkholt Sæter, bærekraftsdirektør i NorgesGruppen.  

Klimaavtrykket som vises i Trumf-appen er et gjennomsnitt basert på kundens innkjøp av matvarer i KIWI, MENY, SPAR, Joker, Jacob’s, CC Mat og Nærbutikkens butikker. Klimainnsikten kan benyttes som en guide for dem som ønsker å vri innkjøpene sine i en mer klimavennlig retning.

- De siste årene har vi i hovedsak konsentrert innsatsen vår innen utslippsreduksjon til å handle om våre egne virksomheter. Det skal vi fortsette med, men den nye strategien omfatter i tillegg et mål om å redusere klimaavtrykket av produktene vi selger tilsvarende 60 000 tonn CO2. Et skritt på veien er å gi kundene våre et verktøy som kan guide de kundene som ønsker å gjøre mer klimavennlige innkjøp, sier Bunkholt Sæter.

Klimainnsikten er basert på klimaavtrykk utarbeidet i samarbeid med det svenske forskningsinstituttet RISE og Norsk institutt for bærekraftsforskning (NORSUS). RISEs nyutviklede norske klimadatabase baserer seg på ISO-standardiserte livsløpsanalyser i produksjon og beregningen av klimaavtrykket på matvarene.

Klimainnsikten baseres på klimautslipp fra mer enn 720 grupper av matvarer (torsk, melk, kaffe osv.) og rundt 1300 produksjonskjeder med ulike opprinnelsesland og produksjonsmetoder. Valg av varer fra ulike leverandører, land eller driftsformer kan også påvirke klimautslippet uten at det vises i klimainnsikten. Drikkevarer som vann, brus og øl er ikke inkludert. Det samme gjelder emballasje.  Klimautslippet må derfor sees på som et tilnærmet mål på matens klimapåvirkning. 

Tjenesten er en betaversjon, det vil si at det er en første versjon av en ny tjeneste som fortsatt er under utvikling. Vi oppfordrer alle Trumf-medlemmer til å teste tjenesten og komme med sine tilbakemeldinger. Tjenesten vil videreutvikles løpende basert på tilbakemeldingene fra brukerne.

 

Tilbakemelding kan gis dirkete i Trumf appen, eller ved å kontakte Trumf kundeservice.

E-post: kundeservice@trumf.no

Telefon: 22 56 33 00