Naturvernforbundet og NorgesGruppen forlenger samarbeidet

Naturvernforbundet og NorgesGruppen forlenger samarbeidet

Naturvernforbundet og NorgesGruppen skal fortsette å jobbe sammen for å nå felles mål om de gode miljøløsningene. Den nye samarbeidsavtalen er på tre år.
20. mars 2015

Det første samarbeidet mellom partene ble inngått i 2007, og dette er fjerde gang avtalen fornyes.

Naturvernforbundet og NorgesGruppen ønsker å videreføre den gode dialogen mellom partene og utvikle samarbeid på områder der partene har de samme målsettinger.

– NorgesGruppen har som langsiktige ambisjon å bli bærekraftig og klimanøytral, som vi skal nå gjennom økende satsing på fornybar energiproduksjon. Da er det viktig å jobbe sammen med gode krefter som deler de samme målene og som sitter på riktig ekspertise, sier Tommy Korneliussen, konsernsjef i NorgesGruppen.

Naturvernforbundet har helt siden avtalen ble etablert for åtte år siden, bidratt med sin unike fagkompetanse og er en viktig diskusjonspartner i spørsmål om miljø og klima.

– Ved å samarbeide med NorgesGruppen bidrar vi til at forbrukerne kan ta miljøvennlige valg i hverdagen sin. Det er avgjørende for framtidas miljø-Norge at en så stor aktør som NorgesGruppen bidrar med miljø- og klimatiltak, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

– Vi tror på framtidas grønne kjøpmenn. Grønne kjøpmenn er de som bygger butikken sin der folk bor og ved kollektivtreffepunkter, som har sykkelparkering og ladestasjon for elbil, som samarbeider med lokale leverandører, bygger miljøvennlig, bruker tak til å lage strøm, får oppvarming fra sola og tenker enøk-hele veien, sier Haltbrekken.