NHH og NorgesGruppen har signert en partnerskapsavtale

NHH og NorgesGruppen har signert en partnerskapsavtale

– Målet er at forskningen skal bidra til mer informert samfunnsdebatt om konkurransen og forståelsen av strukturene i norske og internasjonale dagligvaremarkeder, sier Tommy Korneliussen i NorgesGruppen.
15. april 2016

Som en del av samarbeidet opprettes det et nytt gaveprofessorat i konkurranseøkonomi ved NHH.  Professoratet blir besatt av Frode Steen ved Institutt for samfunnsøkonomi.
Frode Steen, NHH

– Gjennom samarbeidet med NorgesGruppen styrker vi forskningsaktiviteten på et strategisk viktig område for NHH, og på et marked som er svært viktig for de fleste nordmenn i det daglige, sier NHH-rektor Frøystein Gjesdal.

Avtalen har en ramme på fem år. Den økonomiske støtten skal fortrinnsvis nyttes til grunnleggende, langsiktig forskning og forskningsbasert utdanning. Aktivitetene inkluderer i tillegg til gaveprofessoratet, en postdoktorstilling og forskningsmidler til enkeltprosjekter.

Avtalen bygger på en felles forståelse om at et tett samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv er viktig.
– Samlet skal samarbeidet bidra til felles utvikling og verdiskapning for begge parter, sier konsernsjef Tommy Korneliussen i NorgesGruppen.
– Partnerskapsavtalen vil også bidra til økt forskning og utdanning innenfor strategisk viktige områder for NorgesGruppen.

Avtalen fokuserer spesielt på å frembringe ny empirisk kunnskap og fakta som har betydning for dagligvarehandel og strukturen i denne typen markeder.
– Målet er at forskningen skal bidra til mer informert samfunnsdebatt om konkurransen og forståelsen av strukturene i norske og internasjonale dagligvaremarkeder, sier Tommy Korneliussen i NorgesGruppen.

Avtalen trer i kraft fra høsten 2016.

Fakta

Kontaktpersoner
Frøystein Gjesdal NHH, mobil 957 96 865
Administrerende direktør Nina Skage NHH, mobil 413 32 610
Konserndirektør Per Roskifte NorgesGruppen ASA, mobil 41516500
Frode Steen, NHH, mobil 911 08 265