Nordens mest miljøvennlige industribygg

Nordens mest miljøvennlige industribygg

ASKO OSLOFJORD mottar høyest mulig miljømerking BREEAM-NOR Outstanding fra Grønn byggallianse som første industribygg i Norden.
10. august 2022

Under den offisielle åpning av logistikkbygget til ASKO OSLOFJORD onsdag 10. august fikk Knut-Andreas Kran, direktør ASKO OSLOFJORD, utdelt det synlige beviset for at de har fått utdelt miljømerket BREEAM-NOR Outstanding.

ASKO OSLOFJORD er et imponerende industribygg med miljøvennlig drift og reduserte klimagassutslipp som soleklare mål. Bygningen er satt opp etter de strengeste miljøkrav, og har oppnådd den høyeste mulige miljømerking BREEAM-NOR Outstanding sertifisering. For å oppnå dette miljømerket må bygget ha oppnådd en poengsum på over 85% totalt som regnes ut ifra ulike områder som energi, materialer, avfall, innovasjon mm. ASKO OSLOFJORD fikk den totale poengsummen på 85,9 prosent.

- Vi i ASKO OSLOFJORD er stolt over å få godkjent Breeam Outstanding på bygget vårt, sier Knut-Andreas Kran, direktør i ASKO OSLOFJORD. Vi satte oss et meget ambisiøst mål før oppstart av byggeprosjektet og en stor takk går til prosjekterende rådgivere og utførende entreprenører for meget god innsats som har muliggjort denne måloppnåelsen, fortsetter Kran.

Miljøvennlig materialvalg med blant annet lavkarbonbetong, energiproduksjon fra solceller på taket og sedumplanter på resterende takflater Varmegjenvinning fra kjølekompressorene er noen at tiltakene i bygget. Lavest mulig CO2-fotavtrykk har vært et gjennomgående mål for tomtevalg og bygg, og for driften. ASKO OSLOFJORD har tenkt på både klimaeffekt, og samtidig vært opptatt av biomangfold og naturinngrep, og har blant annet vunnet jordvernprisen.

- Jeg er veldig imponert over arbeidet til ASKO OSLOFJORD, sier Sigri Heen, seniorrådgiver i BREEAM-NOR. Dette er første industribygg i Norge med sertifiseringsnivået Outstanding, og det krever en tydelig bærekraftstrategi som er godt forankret hos ledelsen. Prosjektet har stått ved sine mål og vist tydelig kommunikasjon og ledelse gjennom hele prosjektet, fra planlegging til ferdigstillelse gjennom hele verdikjeden for å få dette til, fortsetter Heen.

Det automatiserte lageret i Hanekleiva er på 27 700 kvadratmeter og er 30 meter høyt. Bygget er blant de mest avanserte tekniske installasjoner i Norge.

ASKO OSLOFJORD bidrar vesentlig til NorgesGruppens mål om klimanøytral drift, og er i tillegg et signalbygg for omverdenen. 

BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM-NOR er Norges eneste metode for sertifisering av bærekraftige bygg. Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding.

Kontaktperson

Knut-Andreas Kran
Direktør ASKO OSLOFJORD
Tlf: 962 37 272
E-post: knut-andreas.kran@asko.no