Nordisk miljøpris deles ut tirsdag kveld

Nordisk miljøpris deles ut tirsdag kveld

NorgesGruppen er den norske kandidaten til Nordisk råds natur- og miljøpris 2015. Vinneren kåres tirsdag kveld.
27. oktober 2015

Vi gratulerer kraftselskapet SEV fra Færøyene som vinner av Nordisk råds natur- og miljøpris 2015.

Årets pris gis til en bedrift, en organisasjon eller en person som på en forbilledlig måte har utviklet et produkt eller en oppfinnelse eller som gjennom andre kreative innsatser har bidratt til å redusere fremtidige utslipp av drivhusgasser i Norden.

NorgesGruppen er eneste nominerte fra Norge, og følgende beskrivelse er lagt ut på Nordisk råds nettsider:

Norgesgruppen er med 38 000 ansatte én av Norges største virksomheter og ledende i dagligvarebransjen. Norgesgruppen har vedtatt en ambisiøs klima- og miljøstrategi som skal sikre at virksomheten går en bærekraftig fremtid i møte. Målsetningene er blant annet en omstilling til biobrensel i transportsektoren, samt at virksomheten blir selvforsynt med fornybar energi.

Oversikten over de nominerte finner du her.

Relaterte saker

KONTAKTPERSON

Daniel Sellevoll
Kommunikasjonsrådgiver samarbeid og merkevare
95971597