illustrasjonsbilde
Aktuelt

NorgesGruppen ASA og ICA Norge AS inngår samarbeid om innkjøp og distribusjon

NorgesGruppen ASA har inngått en samarbeidsavtale med ICA Norge AS om deler av selskapets distribusjon og innkjøp. ASKO har kapasitet etter at Bunnpris valgte å avslutte samarbeidet med virkning fra 2012.

Samarbeidsavtalen mellom NorgesGruppen og ICA Norge innebærer at ca. 60 prosent av ICA Norges volum vil bli distribuert av ASKO.  Økt volum for ASKO gir grunnlag for mer effektiv drift og økt konkurransekraft, det vil alle kunder nyte godt av. ASKO vil også få fullere biler i sine transporter, et viktig steg for å realisere ASKOs miljøambisjon; Klimanøytral – Best på miljø.

Samarbeidsavtalen innebærer en samordning av distribusjon og logistikk mellom ICA Norge og NorgesGruppen. ICA Norge vil fortsette å distribuere varer til egne butikker i Oslo, Akershus, Østfold og deler av Buskerud, Vestfold, Hedmark og Oppland, mens ASKO vil ivareta distribusjon i resten av Norge.

Avtalen innebærer også at NorgesGruppen ivaretar deler av ICA Norges innkjøp. Innkjøpssamarbeidet omfatter samtlige varegrupper med unntak av ICAs og NorgesGruppens egne merkevarer, ferske brød/bakevarer, visse ferskvarer og fersk fisk og sjømat. Dialogen med leverandørene vil starte opp de kommende uker.

- Vi er tilfreds med at ICA Norge valgte oss som samarbeidspartner på logistikk og innkjøp. Vi gjør dette for å styrke vår konkurransekraft og avtalen har som mål å bidra til lavere priser mot forbruker. Avtalen gir også stordriftsfordeler for vårt logistikkselskap, ASKO, som er strukturert for høy aktivitet, sier konsernsjef Tommy Korneliussen i NorgesGruppen.

Avtalen sikrer en mer effektiv distribusjon, samt at ICA Norge får tilgang på et bredt varespekter fra flere leverandører enn i dag. Avtalen er viktig for å styrke konkurransen i dagligvarebransjen, særlig inn mot store, internasjonale leverandører. Konkurransen mellom ICA Norge og NorgesGruppen mot forbruker vil fortsette som før.

Samarbeidet innledes den 1. april 2013 og vil trinnvis gjennomføres i løpet av 2013. Avtalen gjelder i fem år og er gjensidig oppsigelig.

Konkurransetilsynet er informert om forhandlingene og presentert avtalen.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Per Roskifte, Konserndirektør, kommunikasjon og samfunnskontakt i NorgesGruppen ASA, mobil: 415 16 500.
Runar Hollevik, Administrerende direktør i ASKO NORGE AS, mobil: 900 78 508.