NorgesGruppen avviser påstandene fra Konkurransetilsynet

NorgesGruppen avviser påstandene fra Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet mener dagligvareaktørenes bransjenorm for sammenliknbar reklame legger grunnlag for et ulovlig samarbeid. Dette framkommer i det foreløpige varselet dagligvareaktørene mottok denne uken.
16. desember 2020

NorgesGruppen er uenig i de foreløpige vurderingene fra Konkurransetilsynet og vil gå i dialog med tilsynet om saken.

- Vi stiller oss uforstående til Konkurransetilsynets foreløpige vurdering. Vi mener bransjeavtalen og prisjegerne har styrket konkurransen, ikke svekket den slik Konkurransetilsynet hevder i sitt varsel. Bransjenormen, som er inngått i full offentlighet og i samråd med forbrukermyndighetene, har ført til lavere matvarepriser. Dette vil vi grundig redegjøre for i vårt svar til Konkurransetilsynet, sier konsernsjef Runar Hollevik.

Forbrukertilsynet deltok i utarbeidelsen av avtalen, som ble oversendt Konkurransetilsynet da avtalen var signert av partene.

For mer informasjon:
Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt Stein Rømmerud
Mobil: 90119985
E-post: stein.rommerud@norgesgruppen.no