NorgesGruppen er overrasket over varsel

NorgesGruppen er overrasket over varsel

Konkurransetilsynet har varslet at de mener at NorgesGruppen i et tilfelle har brutt den særlige opplysningsplikten som dagligvarekjedene er pålagt. Eiendomstransaksjonen dette gjelder påvirker ikke konkurransen. NorgesGruppen er derfor overrasket og mener at det er prinsipielt viktig med en avklaring på hva opplysningsplikten innebærer.
10. juli 2019

Dagligvarekjedene har i flere år vært pålagt av Konkurransetilsynet å opplyse om oppkjøp av foretak som opererer i verdikjeden for dagligvarer. Omfanget av denne særlige opplysningsplikten er fortsatt uklar. NorgesGruppen har flere ganger bedt Konkurransetilsynet klargjøre innholdet i opplysningsplikten uten resultat. NorgesGruppen har lojalt forsøkt å innrette seg etter Konkurransetilsynets pålegg og praktisert opplysningsplikten etter beste evne.

NorgesGruppen vil nå svare på Konkurransetilsynets foreløpige vurderinger. For oss er det viktigste at vi nå får en klargjøring av opplysningsplikten, så vi vet hva vi skal forholde oss til fremover.

Kontaktpersoner:
Per Roskifte, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt , tlf. 415 16 500
Ingrid S. Gundersen, kommunikasjonssjef konserninformasjon, tlf. 975 14 495

KONTAKTPERSON

Per Roskifte
Konserndirektør, kommunikasjon og samfunnskontakt
41516500