NorgesGruppen har blitt et Miljøfyrtårn

NorgesGruppen har blitt et Miljøfyrtårn

Mandag 23. mars overrakte finansbyråd i Oslo, Eirik Lae Solberg, miljøfyrtårnsertifikatet til NorgesGruppen ved administrasjonssjef Siv Apeland.
24. mars 2015

– Det er godt å se virksomheter som ønsker å gå foran i kampen for et bedre klima, sa Eirik Lae Solberg da NorgesGruppen var en av flere virksomheter som skulle motta beviset på at de har blitt sertifisert som Miljøfyrtårn.

Bærekraftig og klimanøytral
Det er NG KA 12-14 AS, som drifter hovedkontoret til NorgesGruppens hovedkontor, som mottar sertifikatet.NorgesGruppen har som langsiktig ambisjon at selskapet skal bli bærekraftig og klimanøytralt.

– Dette er noe vi i NorgesGruppen har ønsket å få til lenge. Miljøsertifisering av hovedkontoret føyer seg inn i rekken av miljøtiltak andre steder i virksomhetene; alle med sikte på å nå vår felles ambisjon, sier Siv Apeland.

Arbeidet starter nå
– Nå har vi endelig fått sertifiseringen, og det er nå arbeidet virkelig begynner. Vi er avhengig av alle de gode kreftene blant våre ansatte for å nå miljømålene. Vi må sammen fokusere på å bli bedre til å sortere avfall, bruke mindre papir og bruke mer el-bil på korte jobbreiser, sier Apeland.

Om Miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.