NorgesGruppen investerer i digitalt gründerselskap

NorgesGruppen investerer i digitalt gründerselskap

- Digitale løsninger blir stadig viktigere for å gi våre kunder og leverandører førsteklasses kundeopplevelser, sier marked- og analysedirektør Truls Fjeldstad.
23. april 2019

Ved å knytte til oss mer kompetanse på digitale tjenesteplattformer kommer vi enda tettere på utviklingen, utdyper Fjeldstad.

NorgesGruppen inngår en strategisk avtale og investerer i en eierpost på 10 prosent i Forte_ Digital. Forte_ Digital har spisskompetanse på å utvikle digitale tjenesteplattformer og brukerorienterte løsninger. Digitale tjenesteplattformer muliggjør bedre utnyttelse av data fra underliggende kjernesystemer, og gjør det mulig å bygge tjenester raskere.

Som et ledd i NorgesGruppens forberedelser på å møte sterkere konkurranse fra nye aktører, ønsker selskapet å styrke sin kompetanse og kapasitet på fremtidige kundeopplevelser. Dette vil gi økt evne til raskere innovasjon, og å bygge nye digitale kundeløsninger som møter kundenes forventninger.

Samarbeidet med Forte_ Digital vil bidra til å gjøre NorgesGruppen best mulig rustet til å nå sine digitale ambisjoner fremover. Forte_ Digital blir en støttespiller til NorgesGruppens eget selskap Sylinder for å sette fart på utvikling og bidra til nye digitale initiativer.

Forte_ Digital teller i dag nærmere 60 ansatte, og spesialiserer seg på arkitektur og utvikling, samt rådgivning, konseptutvikling, design av brukeropplevelse og utvikling av digitale produkter og tjenester.

- For oss er dette en bekreftelse på at vår kompetanse på å bygge digitale tjenesteplattformer og brukersentriske løsninger er attraktivt hos de mest offensive selskapene i Norge, sier daglig leder i Forte_ Digital John Kårikstad. - Vi gleder oss til å fortsette vårt arbeid sammen med NorgesGruppen, sier Kårikstad.