NorgesGruppen investerer i Farmforce

NorgesGruppen investerer i Farmforce

NorgesGruppen går inn på eiersiden i Farmforce, et norsk agritech-selskap med mål om å bidra til mer åpenhet og kontroll for produsentene i verdikjeden for produksjon av landbruksprodukter.
26. april 2023

Eierskapet i Farmforce er et ledd i NorgesGruppens langsiktige satsning på en bærekraftig og datadreven verdikjede hele veien fra jord til bord. Dette møter også utviklingen man ser blant myndigheter og forbrukere med krav om mer kunnskap om varers opprinnelse og innhold.

NorgesGruppen går inn med 12,5 millioner i en emisjonsrunde på totalt 29,5 millioner kroner, og får en eierandel på 10,5 prosent. Bjart Thorkil Pedersen, fagsjef for etikk og miljø i NorgesGruppen, går inn i styret i Farmforce.

- Med tilstedeværelse i over 30 land og data om mer enn 930.000 bønder på plattformen, har vi latt oss imponere av det Farmforce har fått til. Verdikjeden for landbruksproduksjon blir stadig mer kompleks, og det kommer nye reguleringer i EU. I tillegg stilles det krav om økt sporbarhet av råvarer og åpenhet knyttet til produksjonen av enkeltprodukter. Her ser vi en tydelig kobling mellom Farmforce sine løsninger og hvordan vi kan møte nye krav og reguleringer. For oss er dette en god investering i fremtidens verdikjede, sier Bjart Thorkil Pedersen, fagsjef for etikk og miljø i NorgesGruppen.

- Vi har vært på søk etter investorer som kan bidra med mer enn bare kapital. Med NorgesGruppen på laget sikrer vi oss tilgang til unik kompetanse om hele verdikjeden for mat, og får en eier som mener alvor med sin satsing på bærekraftig matproduksjon. Vi ser frem til samarbeidet og gleder oss til å komme i gang", uttaler Anne Jorun Aas fra Farmforce.

- Som ledende investor i Farmforce ønsker vi NorgesGruppen hjertelig velkommen som ny medeier i selskapet. Farmforce er kåret til et av verdens mest lovende "impact"-selskaper, og denne finansieringsrunden er et viktig steg på veien for å realisere det store potensialet i selskapet. Vi ser frem til å samarbeide med administrasjonen og aksjonærene for å akselerere veksten ytterligere, sier John-Arne Hørløck, investeringsdirektør i Investinor og styremedlem i Farmforce.

Åpenhet i alle ledd blir stadig viktigere.

Første pilotprosjekt er allerede igangsatt for UNIL, NorgesGruppens egne merkevarehus. Denne typen investeringer og prosjekter er også en mulighet for NorgesGruppen til å være en større pådriver for å bedre datakvaliteten knyttet til produksjon av landbruksprodukter. På denne måten kan man sikre mer åpenhet og få tilgang på informasjon rett fra produsenten, samtidig som det bygges langsiktige kunnskapsgrunnlag gjennom datainnsamling.

- Vi tror denne type digitale løsninger vil skape økt trygghet og tillit i verdikjeden, både for landbruksprodusentene, oss og kundene, sier Pedersen.

Investeringen ble gjennomført 17. mars i år.

 

Les mer som Farmforce her.

 

Kontaktinformasjon

NorgesGruppen

Jeanett Søly, Kommunikasjonssjef bærekraft, finans og konsern

Tlf.: +47 932 53 456

E-post: jeanett.soly@norgesgruppen.no

 

Farmforce

Anne Jorun Aas, Chief Executive Officer

Tlf.: +47 995 516 68

E-post: anne.jorun.aas@farmforce.com

 

Investinor

Morten Bertelsen, kommunikasjonssjef

Tlf.: +47 951 98 742
E-post: morten@investinor.no