NorgesGruppens arbeid for et bærekraftig kosthold

NorgesGruppens arbeid for et bærekraftig kosthold

17. januar lanserer EAT-Lancet-kommisjonen sin rapport med anbefalinger for et bærekraftig kosthold.
16. januar 2019

Det er ventet at rapporten vil utfordre den animalske matproduksjonen i Norge.

NorgesGruppen er tydelige på at vi har tatt en pådriverrolle knyttet til valg av bærekraftig mat. Det betyr at vi har mål om salg av mer fisk og frukt/grønt, mindre salt /sukker osv. Men det betyr ikke at vi tar en formynderrolle overfor våre kunder og fjerner produkter. Forbrukerne har et eget ansvar for å ta gode valg – vi kan bidra til at våre kunder tar riktige valg. Tall fra Norsk Spisefakta viser også at dette er viktig for forbrukerne; de vil velge selv.

Videre stiller NorgesGruppen seg bak norske helsemyndigheters anbefalinger, og vi støtter opp om de gjeldende norske kostholdsrådene. Vi støtter også opp om norsk landbruks satsing på mer bærekraftig matproduksjon.

KONTAKTPERSON

Kine Søyland
Kommunikasjonssjef
900 79 888