NorgesGruppen skal halvere sitt matsvinn innen 2025

NorgesGruppen skal halvere sitt matsvinn innen 2025

Alle selskapene i NorgesGruppen har satt seg et felles mål om å halvere sitt matsvinn innen 2025. Det er verken bra for lommeboka, miljøet eller samfunnet at spisbar mat går i søpla.
03. april 2017

Se innslag på Dagsrevyen med Torbjørn Johannson fra NorgesGruppen.

- Vi skal redusere matkasting i egen drift med 25 prosent innen 2020, og 50 prosent innen 2025 sammenlignet med tall fra 2015. Det er et konkret og offensivt mål, og selv om vi i løpet av de siste årene har gjort mye på området, må vi skru tempoet kraftig opp, sier konsernsjef Runar Hollevik i NorgesGruppen.

Det kastes 355 000 tonn mat i Norge hvert år, ifølge tall fra ForMat-prosjektet i 2015.
61 prosent kastes av forbrukerne, 21 prosent i produksjonsleddet, 17 prosent i butikkleddet og 1 prosent hos grossist.

-  Det aller viktigste vi må lykkes med, er å ha optimal vareflyt. Butikkene må ha riktig varetrykk – som i praksis betyr at riktig mengde mat til enhver tid finnes i butikkhyllene. I tillegg er systematisk nedprising av varer som er som er i ferd med å gå ut på dato, svært effektivt, sier Hollevik.

Alle kjedene i NorgesGruppen har kommet godt i gang med systematisk nedprising. Det er populært blant kundene, og det monner for å redusere matavfallet. Et annet eksempel er å sørge for godt samarbeid med flere veldedige organisasjoner om donasjon av overskuddsmat, og etablering av flere matsentraler over hele landet. 

I tillegg til å halvere matsvinnet, skal alt det som til slutt må kastes, gå til dyrefor eller biogassproduksjon.

- Ingenting skal gå til forbrenning, det er viktig for å sikre full ressursutnyttelse, avslutter Hollevik.

 

Signe Bunkholt Sæter

KONTAKTPERSON

Signe Bunkholt Sæter
Kommunikasjonssjef bærekraft (i permisjon)
90137294