NorgesGruppen søker ikke kontantstøtte

NorgesGruppen søker ikke kontantstøtte

Tiltakene som er iverksatt av myndighetene for å redusere spredning av covid-19 påvirker hele næringslivet, også matbransjen. NorgesGruppen søker ikke kontantstøtte fra myndighetene for sine heleide virksomheter, og går inn med kapitalstøtte i enkelte deleide virksomheter.
28. april 2020

Flere av våre virksomheter innen servicehandel og servering opplever likviditetsutfordringer og omsetningssvikt som følge av stengte butikker og redusert omsetning. Siden ordningen om kontantstøtte ikke er tiltenkt solide konsern som NorgesGruppen så søker ikke våre heleide virksomheter om kontantstøtte fra myndighetene, men det finnes noen unntak for selskaper vi ikke eier alene.

I de tilfellene der et selskap som vi eier 50 prosent eller mer velger å søke om kontantstøtte, ønsker NorgesGruppen å gå inn med kapital i selskapet tilsvarende eierandelen. Det innebærer at selskapet kun trenger å søke om støtte for øvrig eierandel, og at de mottar resterende som økonomisk støtte fra NorgesGruppen. I første omgang er støtten for de tre månedene myndighetene nå har definert kontantstøtteordningen å gjelde.

I alle deleide selskaper som søker kontantstøtte innstiller NorgesGruppen på at det ikke skal deles ut utbytte i 2020 og heller ikke for 2019 dersom denne beslutningen kan reverseres.

NorgesGruppen ønsker å tilrettelegge for at tilknyttede kjøpmenn og serveringskunder som er negativt påvirket kommer seg gjennom denne krevende perioden. Vi er i tett dialog med de det gjelder og har blant annet innført fleksible betalingsløsninger og andre tiltak som bedrer bedriftens likviditetssituasjon. Samtidig er det gledelig å se at situasjonen nå ser ut til å bedre seg for flere av de rammede utsalgsstedene, etter hvert som spredningstiltakene i Norge gradvis reduseres.

KONTAKTPERSON

Ingrid Solberg Gundersen
Kommunikasjonssjef Konserninformasjon
97514495