NorgesGruppen stiller seg bak nye Matsentralen Bergen

NorgesGruppen stiller seg bak nye Matsentralen Bergen

15. november åpner Matsentralen Bergen, med mål om å redusere matsvinnet i regionen. NorgesGruppen ønsker å bidra til at initiativet skal lykkes.
15. november 2017

NorgesGruppen var en av initiativtakerne da Matsentralen ble etablert i Oslo i 2013. Og helt siden oppstarten har selskaper som ASKO, Unil og Matbørsen (alle eid av NorgesGruppen) levert overskuddsmat til Matsentralen.

Fra Matsentralen blir disse varene sendt videre til virksomheter som tilbyr måltider til trengende blant annet i gatemiljøet.

Matsentralen i Bergen– Matsentralen har vist seg å være et effektivt system for å redistribuere overskuddsmat fra matindustrien til veldedige formål. Når Matsentralen Bergen nå åpnes, øker man kapasiteten på landsbasis og bidrar til mindre matsvinn, sier Runar Hollevik, konsernsjef i NorgesGruppen.

Etter hvert som regionale matsentraler har blitt etablert, har man sett behov for en kunnskapsbank og en koordinerende enhet. Foreningen Matsentralen Norge ble derfor stiftet 8. november

NorgesGruppen skal redusere matsvinn i egen drift med 25 prosent innen 2020, og 50 prosent innen 2025 sammenlignet med tall fra 2015. NorgesGruppen jobber på mange områder for å nå disse målene. Nedprising av produkter som er i ferd med å gå ut på dato er et virkemiddel, og donasjon direkte til veldedige organisasjoner er et annet.

Hovedfoto: Monica Løvdahl

KONTAKTPERSON

Daniel Sellevoll
Kommunikasjonsrådgiver samarbeid og merkevare
95971597