NorgesGruppen støtter felles tilleggsmerking i bransjen

NorgesGruppen støtter felles tilleggsmerking i bransjen

«Best før, ofte god etter». Den norske matbransjen samler seg om en felles ordlyd for tilleggsmerking av produkter merket med «best før». Målet er å redusere matsvinnet.
06. februar 2018

NorgesGruppen har testet tilleggsmerking på utvalgte produkter i ett år, og intensiverer nå arbeidet. 

- Vi støtter en felles ordlyd i bransjen. Våre kunder vil heretter finne «best før, ofte god etter» på flere produkter. Vårt mål er at alle egne merkevarer som er merket «best før», på sikt også skal merkes med «ofte god etter», sier konsernsjef Runar Hollevik i NorgesGruppen. 

NorgesGruppen har mål om å halvere sitt matsvinn innen 2025, og å bidra til at forbrukerne enklere skal kunne redusere sitt svinn. Over 60 prosent av matsvinnet i Norge skjer i hjemmet, og «utgått på dato» er en av hovedårsakene til at vi kaster mat.

- Alt for mye spisbar mat går rett i søpla. Det er et samfunnsproblem og et miljøproblem som vi bidrar til å løse ved hjelp av ulike prosjekter. Ett av dem er å veilede kundene våre om at produkter også kan nytes etter «best før», og oppfordre dem til å se, lukte og smake, sier Hollevik. 

UNIL, som produsent av NorgesGruppens egne merkevarer, var ute med pilot på tilleggsmerking i februar 2017. Siden har flere aktører testet ulike varianter og ordlyd.

- Vi har gjennom hele pilotperioden gjennomført flere større undersøkelser blant våre kunder, både i butikk og elektronisk. Veiledningen med ekstra merking og oppfordring til å bruke sansene har gjennomgående blitt godt mottatt, sier kvalitetsdirektør Inge Erlend Næsset i NorgesGruppen.

Han forteller at syv av ti mener at en tilleggsmerking gjør dem tryggere på å smake på et produkt etter at «best før»-dato er passert

- I tillegg mener åtte av ti at det er enkelt å forstå forskjell på «best før» og en supplerende tekst. For å unngå forvirring, mener vi likevel det er riktig og viktig at bransjen samler seg om en, felles ordlyd, sier Næsset.

Oppfordringen om å bruke sansene, ved å se, lukte og smake vil også tydeliggjøres gjennom et symbol som kundene kan se igjen på produkter og i butikk for øvrig.

For mer informasjon, ta kontakt med kommunikasjonssjef bærekraft, Signe Bunkholt Sæter, tlf 901 37 294 og e-post signe.seter@norgesgruppen.no.