NorgesGruppens bærekraftseminar 4. april

NorgesGruppens bærekraftseminar 4. april

Konsernsjef Runar Hollevik presenterer NorgesGruppens ferske bærekraftsrapport foran inviterte fra bransje, organisasjoner og presse.
30. mars 2017

I bærekraftsrapporten for 2016 rapporterer NorgesGruppen hvordan selskapet ligger an på mål og tiltak innen innsatsområdene helse, miljø, mennesker og distrikt, samt fundamentet ansvarlig verdikjede, antikorrupsjon og ansvarlig styring.

Bærekraftsrapporten legges frem på bærekraftseminaret:

Sted: NorgesGruppen, Karenslyst allé 12-14
Tid: Tirsdag 4. april, kl 08:30-12:30.

Få ledige plasser. Interesse for deltagelse sendes ansvarlighet@norgesgruppen.no  før fredag 31. mars kl 10:00.

Seminarets hovedtemaer er matkasting og sysselsetting av unge mennesker.

Program:


KONTAKTPERSON

Daniel Sellevoll
Kommunikasjonsrådgiver samarbeid og merkevare
95971597