NorgesGruppens miljøfond for ansatte

NorgesGruppens miljøfond for ansatte

NorgesGruppens miljøfond ble opprettet i 2013 for å hjelpe NorgesGruppens ansatte med å redusere sitt eget energiforbruk og klimautslipp. For å oppnå dette vil NorgesGruppen delfinansiere miljøtiltak som ansatte gjennomfører.
24. januar 2024

NorgesGruppens miljøfond for ansatte er nå stengt og tar ikke imot nye søknader før ny utlysning høsten 2024.

Det er i 2024 satt av totalt 10 millioner kroner til tiltak ansatte i NorgesGruppen gjør for å redusere eget energiforbruk og klimagassutslipp. Midlene ble fordelt på to utlysninger; én i januar med ramme på 5 millioner kroner og én i august med ramme på 5 millioner kroner.

Miljøfondet har i vår vært åpent for søknader i perioden 10 – 24. januar, og har mottatt 1 100 søknader. Dette er flere søknader enn fondet noen gang har mottatt tidligere, men dessverre også flere søknader enn fondet har ramme for å støtte. Midlene vil derfor bli fordelt gjennom en loddtrekning.

  • Alle søkere som ikke blir trukket ut i denne loddtrekningen vil motta beskjed om dette innen 31. januar.
  • Alle søkere som blir trukket ut vil få sin søknad behandlet ila 16. februar og vil få svar så fort søknaden er gjennomgått.

 

Lenker til skjemaer for 2024