NorgesGruppens miljøfond for ansatte

NorgesGruppens miljøfond for ansatte

NorgesGruppens miljøfond ble opprettet i 2013 for å hjelpe NorgesGruppens ansatte med å redusere sitt eget energiforbruk og klimautslipp. For å oppnå dette vil NorgesGruppen delfinansiere miljøtiltak som ansatte gjennomfører.
08. januar 2019

NorgesGruppens miljøfond for ansatte er et populært tiltak og midlene for 2019 er nå brukt opp. Fondet er derfor stengt for nye søkere resten av året.

Det var i 2019 satt av 7,5 millioner kroner til tiltak som ansatte i NorgesGruppen gjør for å redusere eget energiforbruk og klimautslipp.

Miljøfondet har i perioden 1. januar - 6. mars mottatt 1046 søknader og har tildelt alle tilgjengelige midler for dette året.

En eventuell videreføring av fondet for 2020 er ikke avklart og informasjon om dette vil komme i begynnelsen av januar 2020. Merk at dersom fondet åpnes på nytt i 2020 vil dette ikke dekke tiltak gjennomført/kjøpt/fakturert i 2019.

Søkere som allerede har fått tilsagn kan ferdigmelde dette ved å fylle ut ferdigmeldingsskjemaet tilgjengelig under.

Lenker til skjemaer:
Ferdigmeldingsskjema 2019
Oversikt over støttemuligheter og regler

Ved spørsmål ta kontakt mednorgesgruppensmiljofond@norgesgruppen.no

For ferdigmelding av søknader godkjent i 2018:
Ferdigmeldingsskjema 2018