NorgesGruppens miljøfond for ansatte

NorgesGruppens miljøfond for ansatte

NorgesGruppens miljøfond ble opprettet i 2013 for å hjelpe NorgesGruppens ansatte med å redusere sitt eget energiforbruk og klimautslipp. For å oppnå dette vil NorgesGruppen delfinansiere miljøtiltak som ansatte gjennomfører.
21. januar 2021

NorgesGruppens miljøfond for ansatte er nå stengt. Ny utlysning vil åpne for søknader fra mandag 23. august.

Det er i 2020 satt av totalt 10 millioner kroner til tiltak som ansatte i NorgesGruppen setter i gang for å redusere eget energiforbruk og klimautslipp. Midlene er fordelt på to utlysninger; én i januar med ramme på 5 millioner kroner og én i august med ramme på 5 millioner kroner.

Miljøfondet har vært åpent for søknader i perioden 7-21. januar, og mottok 560 søknader.

Alle søkere vil få sin søknad behandlet ila uke 4-6 og vil få svar så fort søknaden er gjennomgått.

Søkere som allerede har fått tilsagn i 2020 eller 2021 kan ferdigmelde dette ved å fylle ut ferdigmeldingsskjemaet tilgjengelig under.

Lenker til skjemaer for 2021

Ferdigmeldingsskjema 2021
Oversikt over støttemuligheter og regler 2021

For ferdigmelding av søknader godkjent i 2020: Ferdigmeldingsskjema 2020

Ved spørsmål ta kontakt med: norgesgruppensmiljofond@norgesgruppen.no