NorgesGruppens miljøfond for ansatte

NorgesGruppens miljøfond for ansatte

NorgesGruppens miljøfond ble opprettet i 2013 for å hjelpe NorgesGruppens ansatte med å redusere sitt eget energiforbruk og klimautslipp. For å oppnå dette vil NorgesGruppen delfinansiere miljøtiltak som ansatte gjennomfører.
08. januar 2020

NorgesGruppens miljøfond for ansatte er et populært tiltak og midlene for våren 2020 er nå brukt opp.

Fondet er derfor stengt fram til neste utlysning, som vil skje 17. august 2020.

Det er i 2020 satt av totalt 8,5 millioner kroner til tiltak ansatte i NorgesGruppen gjør for å redusere eget energiforbruk og klimautslipp. Midlene er fordelt på to utlysninger; én i januar med ramme på 5,5 millioner kroner og én i august med ramme på 3 millioner kroner.

Miljøfondet har i perioden 6.-8. januar mottatt 770 søknader og har tildelt alle tilgjengelige midler for denne våren.

Søkere som allerede har fått tilsagn i 2020 kan ferdigmelde dette ved å fylle ut ferdigmeldingsskjemaet tilgjengelig under.


Lenker til skjemaer for 2020

Ferdigmeldingsskjema 2020 
Oversikt over støttemuligheter og regler 2020 

Ved spørsmål ta kontakt med: norgesgruppensmiljofond@norgesgruppen.no