NorgesGruppens miljøfond for ansatte

NorgesGruppens miljøfond for ansatte

NorgesGruppens miljøfond ble opprettet i 2013 for å hjelpe NorgesGruppens ansatte med å redusere sitt eget energiforbruk og klimautslipp. For å oppnå dette vil NorgesGruppen delfinansiere miljøtiltak som ansatte gjennomfører.
07. september 2020

NorgesGruppens miljøfond for ansatte er et populært tiltak og midlene for 2020 er nå brukt opp. Fondet er derfor nå stengt for ytterligere søknader i 2020.

Det er i 2020 satt av totalt 8,5 millioner kroner til tiltak ansatte i NorgesGruppen gjør for å redusere eget energiforbruk og klimautslipp. Midlene ble fordelt på to utlysninger; én i januar med ramme på 5,5 millioner kroner og én i august med ramme på 3 millioner kroner.

Miljøfondet har i 2020 mottatt 1250 søknader og har tildelt alle tilgjengelige midler.
Søkere som allerede har fått tilsagn i 2020 kan ferdigmelde dette ved å fylle ut ferdigmeldingsskjemaet tilgjengelig under.


Lenker til skjemaer for 2020

Ferdigmeldingsskjema 2020 

Oversikt over støttemuligheter og regler 2020 

Ved spørsmål ta kontakt med: norgesgruppensmiljofond@norgesgruppen.no