NorgesGruppens miljøfond for ansatte

NorgesGruppens miljøfond for ansatte

NorgesGruppens miljøfond ble opprettet i 2013 for å hjelpe NorgesGruppens ansatte med å redusere sitt eget energiforbruk og klimautslipp. For å oppnå dette vil NorgesGruppen delfinansiere miljøtiltak som ansatte gjennomfører.
12. januar 2022

NorgesGruppens miljøfond for ansatte er nå stengt og tar ikke imot nye søknader før ny utlysning høsten 2022.

Det er i 2022 satt av totalt 10 millioner kroner til tiltak ansatte i NorgesGruppen gjør for å redusere eget energiforbruk og klimautslipp. Midlene ble fordelt på to utlysninger; én i januar med ramme på 6 millioner kroner og én i august med ramme på 4 millioner kroner.
Miljøfondet har i vår vært åpent for søknader i perioden 5. – 19. januar, og har mottatt nesten 750 søknader.

• Alle søkere vil få sin søknad behandlet ila 10. februar og vil få svar så fort søknaden er gjennomgått.

Søkere som allerede har fått tilsagn i 2021 kan ferdigmelde dette ved å fylle ut ferdigmeldingsskjemaet tilgjengelig under.


Lenker til skjemaer for 2022

Ferdigmeldingsskjema 2022 

Oversikt over støttemuligheter og regler 2022- vår 

Ved spørsmål ta kontakt med: norgesgruppensmiljofond@norgesgruppen.no

For ferdigmelding av søknader godkjent i 2021

Ferdigmeldingsskjema 2021