NorgesGruppens miljøfond for ansatte

NorgesGruppens miljøfond for ansatte

NorgesGruppens miljøfond ble opprettet i 2013 for å hjelpe NorgesGruppens ansatte med å redusere sitt eget energiforbruk og klimautslipp. For å oppnå dette vil NorgesGruppen delfinansiere miljøtiltak som ansatte gjennomfører.
15. august 2023

NorgesGruppens miljøfond for ansatte er nå stengt og tar ikke imot nye søknader før ny utlysning.

Det er i 2023 satt av totalt 10 millioner kroner til tiltak ansatte i NorgesGruppen gjør for å redusere eget energiforbruk og klimagassutslipp. Midlene ble fordelt på to utlysninger; én i januar med ramme på 5 millioner kroner og én i august med ramme på 5 millioner kroner.

Miljøfondet har i vår vært åpent for søknader i perioden 15. – 30. august, og har mottatt over 900 søknader. Dette er flere søknader enn fondet har ramme for og midlene vil bli fordelt gjennom en loddtrekning.

  • Alle søkere som ikke blir trukket ut i denne loddtrekningen vil motta beskjed om dette ila 6. september.
  • Alle søkere som blir trukket ut vil få sin søknad behandlet ila 26. september og vil få svar så fort søknaden er gjennomgått.
 
Lenker til skjemaer for 2023