NorgesGruppens miljøfond for ansatte videreføres i 2016

NorgesGruppens miljøfond for ansatte videreføres i 2016

Det er satt av syv millioner kroner til tiltak ansatte i NorgesGruppen gjør for å redusere eget energiforbruk og klimautslipp.
15. januar 2016

Tiltakene som støttes inkluderer blant annet etterisolering, sentralstyring av oppvarming, kjøp av varmepumper og gjennomføring av andre tiltak knyttet til fornybare energikilder.

Ansatte i NorgesGruppen kan også søke om støtte for mer miljøvennlig transport. Dette inkluderer støtte til kjøp av elektrisk bil, sykkel, elektrisk sykkel og periodekort for kollektivtransport.

Hva er nytt?
Fra og med 2016 kan ansatte i NorgesGruppen søke om støtte til kjøp av ladbar hybridbil. Støtten til kollektivtransport, strømbesparende tiltak og sykkel er justert opp sammenlignet med 2015, mens støtten til kjøp av elektrisk bil er justert ned.

Hvem kan søke?
Miljøfondet gjelder for ansatte i NorgesGruppen som har en stillingsprosent på minimum 50 %. Selskapet du arbeider i må være minimum 50 % eid av NorgesGruppen.

Alle spørsmål rundt NorgesGruppens miljøfond for ansatte, kan rettes til vår operatør ÅF Reinertsen AS:

e-post: norgesgruppensmiljofond@reinertsen.com

telefon: 45 21 08 39