NorgesGruppens støtteordning for solceller - 2022

NorgesGruppens støtteordning for solceller - 2022

NorgesGruppen har en ambisjon om å bli klimanøytral. Et konkret tiltak er å produsere egen fornybar energi der det er mulig. NorgesGruppens støtteordning er derfor etablert for å hjelpe butikker med å etablere solceller på tak.
01. oktober 2022

NorgesGruppens støtteordning for solceller har i høst vært åpent for søknader i perioden 1. oktober - 28. oktober, og har mottatt 60 søknader.

Støtteordning er nå stengt og tar ikke imot nye søknader før ny utlysning i 2023.

Ved spørsmål ta kontakt med: norgesgruppens.solstotte@norgesgruppen.no