Nytt fond skal gi renere natur

Nytt fond skal gi renere natur

Nå kan du søke Plastretur om støtte til prosjekter som bidrar til mindre plastforsøpling. Fondets midler kommer blant annet fra salg av plastposer i dagligvarehandelen
14. mai 2016

Materialselskapet Plastretur har opprettet et fond hvor organisasjoner, dugnadsgjenger og andre kan søke midler til innsats som bidrar til mindre plasforsøpling.

Man kan søke midler to ganger i året, og første søknadsfrist er 1. juni 2016.

Det er mulig å søke på to ulike prosjekttyper, enten dugnadsprosjekter mellom 5 000 og 25 000 kroner, eller mer omfattende prosjekter som vil koste mer enn 25 000 kroner. 

Les mer om Plastreturs miljøprosjekt og søk om midler her.

Plastretur eies av pakkere, emballasjeprodusenter og detaljhandel, som alle står bak det nye tiltaket.

– Det er gledelig at bransjen er samlet om at en del av midlene fra salg av plastposer og industriell plast skal brukes til gode miljøprosjekter. Vi vet at det finnes mange positive initiativ blant grupper som ønsker å bidra til en renere natur. Nå kan disse søke støtte hos Plastretur, sier Halvard Hauer, fagsjef for miljø i NorgesGruppen.

Fakta

Plastreturs miljøprosjekt støtter tiltak som skal:

  • bidra til opprydding av forsøpling
  • bidra til forebygging av forsøpling
  • bidra til kunnskapsoppbygging
  • bidra til gjenvinning

Første søknadsfrist 2016 er 1. juni