Nytt kjølelager finansiert av Den nordiske investeringsbank

Nytt kjølelager finansiert av Den nordiske investeringsbank

NorgesGruppen har signert en tiårig låneavtale med Den nordiske investeringsbank (NIB) for finansiering av det nye kjølelageret på Vestby.
23. juni 2016

NIB er en internasjonal finansinstitusjon eid av åtte medlemsland som finansierer prosjekter som forbedrer konkurranseevne og miljø i de nordiske og baltiske landene. Mulige prosjekter for finansiering vurderes ut ifra et perspektiv om bærekraftig vekst

Det nye sentrallageret for kjølte varer, også omtalt som Norges største kjøleskap, er et automatisert anlegg på 22 000 m2 som vil bidra til effektiv varestrøm og miljøbesparelser. Det nye kjølelageret bygges ved siden av sentrallageret i Vestby, og det vil bli gjort forberedelser for installasjon av solcellepaneler på taket for å muliggjøre energieffektiv drift av lokalene.

Etableringen av det nye kjølelageret vil i tillegg til å erstatte fire regionale kjølelagre også frigjøre kapasitet i de andre ASKO-selskapene. Transportinfrastrukturen for de eksisterende anleggene i Vestby åpner for å øke distribusjonen av kjølte matvarer over hele landet.