Optimisme for norsk honning

Optimisme for norsk honning

Produksjonen av norsk honning har sunket betydelig siste årene. Nå kan det se ut som trenden er i ferd med å snu.
01. juli 2015

Som omtalt i Nationen 2. juli, er antallet bikuber i Norge nærmest halvert de siste ti årene og resultatet har vært at butikkene i perioder har vært tomme for norsk honning. De to siste årene ser det ut til at tendensen er i ferd med å snu, og i dag er omkring 40.000 bikuber i drift rundt omkring i landet og vi håper dette tallet vil øke.

Terje Reinertsen er en stor næringsbirøkter, som er ferd med å gjøre et krafttak for å løfte næringsbirøkt i Oslo-området.Konsernsjef Tommy Korneliussen er personlig engasjert saken, både fordi han ønsker mer norsk honning i butikkhyllene og fordi honning er en del av et nytt og sunnere kosthold. 

Styreformann i Honningcentralen Olav Arne Sønderland og konsernsjef i NorgesGruppen Tommy Korneliussen observerer sommertrekket på næringsbirøkter Terje Reinertsen sin gård på Gjerdrum.

Styreformann i Honningcentralen Olav Arne Sønderland og konsernsjef i NorgesGruppen Tommy Korneliussen observerer sommertrekket på næringsbirøkter Terje Reinertsen sin gård på Gjerdrum.

Årsaken til nedgangen i produksjonen er hovedsakelig færre birøktere da mange eldre birøktere har gitt seg med birøkt som næring.

Nå ønsker Honnningcentralen og NorgesGruppen å utnytte optimismen, og bidra til at flere unge mennesker ønsker å drive næringsbirøkt. 

Konkret dreier dette seg om rabattordninger på birøkterutstyr og pollineringsprosjekter hos fruktbønder i Hardanger og Sogn & Fjordane.

I tillegg til å gi oss norsk honning, er biene viktige for matproduksjonen generelt. Beregninger gjort av Honningcentralen viser at pollineringsverdien for kultiverte vekster utgjør 150 millioner kroner årlig.

Aina Marie Lien, fagsjef helse og ernæring i NorgesGruppen, kan fortelle at honning er positivt for helsen som erstatning for sukker. Honning oppleves som søtere enn sukker, noe som gjør at man trenger mindre mengde for å dekke søtbehovet. Honning inneholder også små mengder mikronæringsstoffer som kan være positive. Honning kan fullt ut erstatte vanlig sukker i bakst og matlaging. Det gjør seg dessuten svært godt som marinade på kjøtt på grillen i sommer.

 

KONTAKTPERSON

Ingrid Solberg Gundersen
Kommunikasjonssjef Konserninformasjon
97514495